بستم92 http://bastam92.mihanblog.com 2020-04-05T11:54:35+01:00 text/html 2018-09-13T22:41:52+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی گلچین زیباترین شعر در مورد فوتبال http://bastam92.mihanblog.com/post/226 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعر در مورد فوتبال</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد فوتبال,شعر در مورد فوتبال ایران,شعر طنز در مورد فوتبال,شعری درمورد فوتبال,شعر درباره فوتبال,شعر کودکانه در مورد فوتبال,شعر کوتاه در مورد فوتبال,شعر در مورد ورزش فوتبال,شعر زیبا در مورد فوتبال,شعر در مورد تیم فوتبال,شعر طنز در باره فوتبال,شعری کوتاه در مورد فوتبال,شعر درباره ی فوتبال,شعر درباره ورزش فوتبال,شعر طنز درباره فوتبال,شعری درباره ی فوتبال,شعر کوتاه درباره فوتبال,شعر زیبا در باره فوتبال,شعر فوتبالی,شعر فوتبالیست ها,شعر فوتبالی کوتاه,شعر فوتبالیست شیون فومنی,شعر فوتبالی طنز,شعر فوتبالیستا,شعر های فوتبالی,شعر کوتاه طنز فوتبالی,دانلود شعر فوتبالی,شعر <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="عاشقانه" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87" target="_blank" rel="noopener">عاشقانه</a> فوتبالی,شعر فوتبال ایران,شعر در مورد فوتبال ایران,شعر کارتون فوتبالیست ها,شعر فوتبال شیون فومنی,متن شعر فوتبالیست شیون فومنی,شعر طنز فوتبال,شعر فوتبال استقلال,شعر فوتبال کودکانه,شعر در وصف فوتبال,شعر طنز در وصف فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال"><strong><img class="alignnone wp-image-122268 size-full" title="شعر در مورد فوتبال" src="http://img.bisms.ir//2017/09/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال.jpg" alt="شعر در مورد فوتبال" width="400" height="400"></strong></a>&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد فوتبال برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شبانگاهی دوتیمی در چمنگاهی پریدند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;یه تیم <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آبی" href="http://www.jesarat.com/blue" target="_blank" rel="noopener">آبی</a> و بعد قرمز که خویشتن می دریدند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به ناگه داور آمد وجیک ثانیه جهیدند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که قبل از آن برهم می خزیدند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;تا داور سوت آغاز را دیدیدم بر هم خریدند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;هر آنچه کینه بود و جنگ دیدند</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/father-about-poems/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعر در مورد فوتبال</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عجب حال و هوایی داره فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زمین با صفایی داره فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و جالبناک این که در سیاست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همیشه رد پایی داره فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1/" rel="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعر در مورد فوتبال ایران</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تماشاچیش خیلی با شعوره</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نمک" href="http://www.jesarat.com/table-salt" target="_blank" rel="noopener">نمک</a> داره ماشاالله شوره شوره</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و گاهی مثل لات چاله میدون</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">طرف دار چماق و حرف زوره</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعر طنز در مورد فوتبال</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی با مهربونی واسه داور</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حواله می ده صد شیر سماور</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی هم شعر های بند تنبون</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">واسه تیم حریفش داره از بر</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعری درمورد فوتبال</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی شون چون چمن می بینه با ناز</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">لگد میندازه و می خونه آواز</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">و چون <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="جو" href="http://www.jesarat.com/barley" target="_blank" rel="noopener">جو</a> گیر شد با نعره ای تند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">میگیره از بغل دستی خود گاز</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعر درباره فوتبال</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همه بازیکنان شیر نر هستن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ز برزیلی و آلمانی سر هستن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ولی هنگام (فول) و کارت اخطار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به فکر <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="مشت و مال" href="http://www.jesarat.com/massage" target="_blank" rel="noopener">مشت و مال</a> داور هستن</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعر کودکانه در مورد فوتبال</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی هد (hed) میزنه تو هند (hand) هافبک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی لگ (leg) می زنه تو چونهء بک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یکی با مشت های مهربونش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به نرمی می کنه فوروارد را دک</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعر کوتاه در مورد فوتبال</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سبد های پر از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="گل" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%AF%D9%84" target="_blank" rel="noopener">گل</a> را رقیبا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کنن تقدیم تیم ملی ما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ولی بی معرفتها در جوابش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نمیدن شاخه ای گل دست آن ها</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d8%b4%d9%82/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعر در مورد ورزش فوتبال</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بنازم سر مربی های پر شور</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که هر روزی یکیشون میشه مامور</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سر شب حکم ژنرال می شه امضاء</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سحر جاشو میدن به امپراطور</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d9%84/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعر زیبا در مورد فوتبال</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شنیدم تازگی ها سر مربی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نوشته نامه ای خوش خط و زیبا</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ادب می ریزه از هر سطر نامه ش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خجل فرموده گنده باقالی ها</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعر در مورد تیم فوتبال</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">می ترسم در چنین اوضاع و احوال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که هرکاری شده باری به هر حال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بشه « جاوید» روزی سر مربی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بخونه فاتحه بر هر چه فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ae%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعر طنز در باره فوتبال</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گلش پرپر، دو کفشش پاره فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عجب وضعش فلاکت باره فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شبیه رینگ بوکسه بی تعـــــارف</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که بعضاً عرصـــه‌ی پیکاره فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعری کوتاه در مورد فوتبال</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هِدش تو صورت و تکلش رو ساقه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پر از کارت و پر از اخطاره فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به یمن ماهواره از ســــــر شب</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">الی صبح سحــــــــر بیداره فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سر ظهری کمی می خواد بخوابه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">که گیج از صوت نا هنجاره فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-فوتبال">شعر درباره ی فوتبال</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از این غوغای تانک و توپ و.. غیره!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نوار چرتهـــــــــــایش پاره فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو گوشِت پنبه کن مشدی که امروز</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پر از فحش و پر از لیچاره فوتبال</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همش گل می کنن، انگاری شوتن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> چــه مسئولان توپی داره فوتبال</span></p><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد زادگاه</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%a7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%af-%d9%be%d8%a7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد رد پا</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b2%d8%af%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%b2%d8%af%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد قدم زدن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد خنده و گریه</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد خبرچینی</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دنیا پرستی</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%82%d8%aa/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%82%d8%aa/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">گلچین زیباترین شعر در مورد دقت</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b4/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%b4/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با آلو سیاه نام علمی این میوه خوشمزه</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">مصرف قرص پروپرانولول و اضطراب را درمان کردن</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%a8/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%a8/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آموزش کامل چگونه جوانه گندم درست کنیم به روشی آسان</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%88-%d9%81/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d9%88-%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d9%88-%d9%81/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آشنایی با خواص و فواید سرکه بالزامیک و فشار خون و درمان این بیماری</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%da%af%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">عوارض مصرف غوره در حاملگی و همه چیز در مورد غوره</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b2%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">علت و درمان حساسیت و قرمزی پوست صورت کودک</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%da%86%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%af%da%a9%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%86%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%da%86%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%af%da%a9%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%86%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">علت و درمان بواسیر ساچمه ای و دکمه ای چیست</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%b4%da%a9%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%b1%d8%af%da%86%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">کاهش وزن و لاغری شکم با زردچوبه این ادویه شگفت انگیز</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ac/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">خواص خوردن انگور سیاه در بارداری برای جنین و مادر</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">علت و درمان بواسیر و خونریزی شدید در این بیماری</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ba%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b3%d9%82%d8%b7/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ba%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%b3%d9%82%d8%b7/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">همه چیز در مورد غوره و بارداری و خطر سقط جنین</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%b9%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">علت و درمان یبوست و خونریزی مقعدی و روده در بارداری</span></a></span><br data-mce-bogus="1"></h1><h1 style="text-align: left;"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b5%d8%b2%d9%81-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4/" data-mce-href="http://ajayeb.wordpressblog.ir/2018/09/11/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b5%d8%b2%d9%81-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4/"><span style="color: rgb(255, 255, 255);">آیا از مصزف سیاه دانه در شیردهی و افزایش شیر مادر اطلاع دارید؟</span></a></span></h1><p style="text-align: left;"><br></p><p style="text-align: left;"><br></p> text/html 2018-09-08T16:04:01+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی علائم و درمان سرطان دستگاه گوارش فوقانی کودکان چیست http://bastam92.mihanblog.com/post/225 <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/gastrointestinal-cancer/"><strong>سرطان دستگاه گوارش</strong></a></span></h2> <p style="text-align: center;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان دستگاه گوارش" href="http://www.jesarat.com/gastrointestinal-cancer/" target="_blank" rel="noopener">سرطان دستگاه گوارش</a> ،<a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان" href="http://www.jesarat.com/cancer" target="_blank" rel="noopener">سرطان</a> دستگاه گوارش چیست؟،سرطان دستگاه گوارش+علائم،سرطان دستگاه گوارشی،سرطان دستگاه گوارش کودکان،سرطان دستگاه گوارش فوقانی،سرطان دستگاه گوارش در استان گلستان،سرطان دستگاه گوارش در ایران،درمان سرطان دستگاه گوارش،سرطان های دستگاه گوارش،علائم سرطان دستگاه گوارش چیست</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-152220" src="http://img.bisms.ir/2018/05/Gastrointestinal-cancer.jpg" alt="سرطان دستگاه گوارش" width="444" height="296"></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">سرطان دستگاه گوارش</span></strong></h3> <p style="text-align: center;">سرطان دسته گوارش یکی از انواع سرطان است به طور کلی اطلاق میشود.این سرطان شامل <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان معده" href="http://www.jesarat.com/gastric-cancer" target="_blank" rel="noopener">سرطان معده</a> و سرطان مری و سرطان مقعد و سرطان روده بزرگ و سرطان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آپاندیس" href="http://www.jesarat.com/what-is-appendicitis" target="_blank" rel="noopener">آپاندیس</a> و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان لوزالمعده" href="http://www.jesarat.com/pancreatic-cancer-symptoms/" target="_blank" rel="noopener">سرطان لوزالمعده</a> و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان کبد" href="http://www.jesarat.com/liver-cancer" target="_blank" rel="noopener">سرطان کبد</a> و سرطان کیسه صفرا است</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">سرطان دستگاه گوارش کودکان</span></strong></h3> <p style="text-align: center;">سرطان های دوران کودکی می تواند به طور ناگهانی رخ می دهد، بدون علائم اولیه، و میزان بالایی از درمان است. سرطان کودکان شایع ترین <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرطان خون" href="http://www.jesarat.com/leukemia" target="_blank" rel="noopener">سرطان خون</a> است. سرطان های دیگر که کودکان تاثیر می گذارد شامل تومورهای مغزی، لنفوم و سارکوم بافت نرم. علائم و درمان به نوع سرطان و چگونه پیشرفته آن است بستگی دارد. درمان جراحی، رادیوتراپی و / یا شیمی درمانی باشد. تمام سلول های بدن ما به طور منظم و بر اساس قاعده خاصی در حال رشد هستند. گاهی اوقات برخی از سلول ها از مسیر رشد طبیعی خود خارج می‌شوند و به طور غیرمنظم و سریع تر از حالت طبیعی رشد می‌کنند. این امر سبب به هم خوردن نظم طبیعی بدن می شود. به این به هم‌ ریختگی سرطان می‌گویند. انواع مختلف سرطان، علایم، راه های درمان و عوارض مختلفی دارند که به نوع سلول و عضو درگیر در بدن بستگی دارد. متاسفانه سرطان فقط بزرگسالان را درگیر نمی‌کند بلکه کودکان هم به این بیماری مبتلا می‌شوند.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">سرطان دستگاه گوارش فوقانی</span></strong></h3> <p style="text-align: center;">سرطان های دستگاه گوارش فوقانی، یکی از مهم ترین علل مرگ مبتلایان به سرطان در دنیا به شمار می روند. داشتن سابقه فامیلی، عامل خطرناک و جدی برای این نوع سرطان ها محسوب می شود، با وجود این، در ایران اطلاعات اندکی در این زمینه وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر سابقه فامیلی سرطان بر ابتلا به سرطان های دستگاه گوارش فوقانی است. مواد و روش ها: در این مطالعه مورد- شاهدی، 1010 مورد مبتلا به سرطان های دستگاه گوارش فوقانی و 1010 شاهد سالم، وارد مطالعه شدند. سابقه فامیلی سرطان در این افراد از فرم های استانداردی که پرسنل بهداشتی تکمیل کرده بود، استخراج شد. به منظور تعیین ارتباط سابقه فامیلی سرطان و خطر ابتلا به سرطان های دستگاه گوارش فوقانی، نسبت شانس تطبیق شده و حدود اطمینان 95 % برآورد گردید. نتایج: سابقه فامیلی مثبت سرطان در 22 % از موارد و 23/5% از شاهدها گزارش گردید ( p&gt;0/05) داشتن سابقه فامیلی سرطان معده و مری در بستگان درجه یک، به طور معناداری با ایجاد سرطان های دستگاه گوارش فوقانی در ارتباط بود و نسبت شانس تطبیق شده در این افراد 4/7 براورد گردید (p&lt;0/05). نتیجه گیری: داشتن سابقه فامیلی سرطان، خطر ابتلا به سرطان های دستگاه گوارش فوقانی را افزایش می دهد. به همین دلیل، توصیه می شود بستگان افراد مبتلا به سرطان های دستگاه گوارش فوقانی، به عنوان گروه ارجح در برنامه های غربالگری مدنظر قرار گیرند.</p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">نشانه های سرطان دستگاه گوارش</span></strong></h3> <p style="text-align: center;">علائم سرطان معده : ـ <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سوء هاضمه" href="http://www.jesarat.com/about-dyspepsia" target="_blank" rel="noopener">سوء هاضمه</a> یا سوزش سردل ـ احساس درد یا ناراحتی در شکم ـ <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تهوع" href="http://www.jesarat.com/vomit/" target="_blank" rel="noopener">تهوع</a> و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="استفراغ" href="http://www.jesarat.com/vomit" target="_blank" rel="noopener">استفراغ</a> ـ <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اسهال" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" target="_blank" rel="noopener">اسهال</a> یا <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="یبوست" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" target="_blank" rel="noopener">یبوست</a> ـ <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="نفخ" href="http://www.jesarat.com/bloat" target="_blank" rel="noopener">نفخ</a> شدید پس از صرف غذا ـ بی‌اشتهایی ـ ضعف و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خستگی" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" target="_blank" rel="noopener">خستگی</a> ـ خونریزی به صورت استفراغ خونی یا خون در مدفوع</p> text/html 2018-09-06T17:05:04+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی کاهش درد قاعدگی با داروهای گیاهی http://bastam92.mihanblog.com/post/224 <p align="center"><a href="http://bastam92.mihanblog.com/post/224" target="" title=""><b>کاهش درد قاعدگی با داروهای گیاهی </b></a></p><p align="center"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/period.jpg" alt="" data-mce-src="http://www.beytoote.com/images/stories/health/period.jpg"></p><p align="center">&nbsp;</p><div align="center"><p>به خانمهایی که دچار دردهای قاعدگی بسیار شدید هستند ، توصیه می کنیم از این گیاه بخورند.</p></div><p align="center"><br> زنجبیل در بهبود درد <a href="http://13bdar.ir/" target="" title=""><b>دیسمنوره</b></a> (قاعدگی دردناک) مانند اسید فولیک و ایبوپروفن عمل می کند.</p><p align="center"><br> میزان اثر بخشی كپسول زنجبیل با داروهای شناخته شده در درمان دیسمنوره، مفنامیك اسید و ایبوپروفن توسط پژوهشگر دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و جمعی از همکارانش انجام شده است.</p><p align="center"><br>یافته ها حاکی از آن بود که بهبود شدت دیسمنوره اولیه در سه گروه زنجبیل (64 درصد)، ایبوپروفن (66 درصد) و مفنامیك اسید (58 درصد) تفاوت آماری معنی داری نداشت.</p><p align="center"><br>به عبارتی كپسول زنجبیل همانند دو داروی شیمیایی مرسوم دردرمان دیسمنوره اولیه موثر بود. نتایج نشان می دهد: كپسول زنجبیل در بهبود شدت دیسمنوره اولیه مانند داروهای رایج در تسکین درد قاعدگی موثر است. بررسی تاثیرات زنجبیل بر دیگر علایم همراه با دیسمنوره اولیه توصیه می شود.</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><br></p> text/html 2018-09-03T11:13:08+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی درمان بی اشتهایی عصبی با جو http://bastam92.mihanblog.com/post/223 <div align="center"><a href="http://bastam92.mihanblog.com/post/223" target="" title=""><b>درمان بی اشتهایی عصبی با جو</b></a><br><br>جو یک عصاره گیاهی است که به عنوان ضد افسردگی عمل می کند و باعث ناراحتی غشای مخاطی می شود. اگرچه تأثیر مصرف جو به اندازة دیگر روش های درمانی بیشتر است، اما این اثرات دائمی است. جو رفتار استرس فیزیکی و خستگی عصبی را دارد. اجزای این گیاه مانند سیلیس، مجتمع ویتامین B، کلسیم، صابون، ویتامین A و غیره باعث افزایش سوخت و ساز بدن، بهبود گردش خون و درمان آنورکسیا عصبی می شود.<br>درمان آنورکسیا با آب گرم<br><br>آب داغ اغلب با کاهش وزن همراه است، اما آب گرم نیز می تواند در درمان بی اشتهایی موثر باشد. آب داغ سموم را از سیستم گوارش حذف می کند و بنابراین عملکرد آن را بهبود می بخشد. بنابراین، باعث احساس گرسنگی می شود. توجه: در نظر داشته باشید که نباید آب خیلی گرم مصرف کنید، زیرا ممکن است جوانه های طعم زبان را تحت تاثیر قرار دهد و دستگاه گوارش را سوزاند، و وضعیت شما بدتر می شود.<br>درمان کم خونی با condorango<br><br>گیاه Condorango حاوی مواد ویژه ای است که به ترشح بزاق و ترشح مایع معده کمک می کند. این گیاه نیز برای بازگرداندن میل جنسی بیمار به غذا کمک می کند؛ بنابراین، فرد می تواند مواد مغذی را که محروم کرده اند، از بین ببرد. یک و نیم گرم از میعانات خرد شده را به یک فنجان آب سرد بریزید و آن را برای جوشاندن حرارت دهید. سپس این محلول را خنک کنید، سپس آن را صاف کنید و از این نوشیدنی آبکی لذت ببرید.<br>چالش های درمان ناهنجاری های عصبی<br><br>برخی موارد ناهنجاری های عصبی می تواند بسیار شدید باشد. موارد ملایم ممکن است نیاز به زمان کمتری برای درمان و بهبود داشته باشند. یکی از بزرگترین چالش هایی که ما در درمان ناهنجاری های عصبی با آن روبرو هستیم عدم درمان برای کسانی است که از آن رنج می برند. ممکن است که آنها فکر کنند که به درمان نیاز ندارند یا اینکه به افزایش وزنشان حساس هستند. اساسا، برخی از افراد مبتلا به بی اشتهایی آن را به عنوان یک بیماری نمی بینند، و در عوض آن را به عنوان یک گزینه در شیوه زندگی خود و راه آن را در نظر بگیرید. حتی اگر شما مایل به بهبود است، غلبه بر تنش و جذب ناهنجاری های عصبی می تواند دشوار و دشوار باشد. ناهنجاری های عصبی اغلب یک جنگ دائمی، دائمی و مادام العمر است. اگرچه نشانه ها و علائم ممکن است کاهش یابد، هنوز در معرض آسیب پذیری قرار می گیرید و ممکن است در دوره های استرس و استرس و یا در شرایط حساس، عود بازگشت و بازگشت داشته باشید. به عنوان مثال، علائم و نشانه های اختلالات عصبی ممکن است در طول بارداری، تا زمانی که نوزاد شما متولد شده، از دست رفته باشد. درمان های مداوم و یا مراجعات دوره ای می تواند مفید و مفید در زمان استرس و استرس. اگرچه درمان های جایگزین به عنوان بخشی از درمان در افراد مبتلا به اختلالات خوردن به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته اند اما برخی از درمان های جایگزین می توانند به کاهش اضطراب کمک کنند. برخی از این درمان ها ممکن است به افرادی که دارای اختلالات خوردن هستند کمک کنند تا حس لذت و آرامش را افزایش دهند.</div> text/html 2018-04-30T00:16:12+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد تکیه گاه http://bastam92.mihanblog.com/post/222 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر در مورد تکیه گاه</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد تکیه گاه ,شعری در مورد تکیه گاه,شعر درباره تکیه گاه,شعری درباره تکیه گاه,شعر عاشقانه درباره تکیه گاه,شعر درباره ی تکیه گاه,شعر تکیه گاه,شعر تکیه گاه ستار,شعر تکیه گاهم باش,شعر تکیه گاه,شعر تکیه گاه امید,شعر تکیه گاه من,شعر تکیه گاه اخوان,متن شعر تکیه گاه ستار,شعر ای تکیه گاه و پناه,شعر درباره تکیه گاه,آهنگ تکیه گاه ستار ویکی صدا,آهنگ تکیه گاه ستار,ترانه تکیه گاه ستار,آهنگ تکیه گاه ستار</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-148492 size-full" title="شعر در مورد تکیه گاه" src="http://img.bisms.ir/2018/04/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-تکیه-گاه.jpg" alt="شعر در مورد تکیه گاه" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد تکیه گاه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کسی که تکیه زند بر عنایت ساقی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اگر غلط نکنم تکیه گاه جم دارد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> غلام چشم سیاهی شدم ز دولت عشق</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> که ناز بر سر شاهان محتشم دارد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر در مورد تکیه گاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> مرا که تکیه بر ایام نیست قاآنی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ولای خواجه ایام تکیه گاه منست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> امیر کشور جم صاحب اختیار عجم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> که در شداید ایام دادخواه منست</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعری در مورد تکیه گاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> هوس تکیه گاه دانش او</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خسک بستر فلاطون باد </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آفرین باد بر طبیعت او </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">روی فیض تو نیز گلگون باد</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر درباره تکیه گاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بالین گردناک مرا طعنه می زنی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> جانا، به تکیه گاه غریبان نبوده ای</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آسان مگیر آه و دم سرد من، از آنک</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خردی و گرم و سرد جهان نآزموده ای</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعری درباره تکیه گاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از آن زمان که بر این آستان نهادم روی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> فراز مسند خورشید تکیه گاه من است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">تو در طریق ادب باش و گو گناه من است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر عاشقانه درباره تکیه گاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> این کهنه رباط را که عالم نام است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> و آرامگه ابلق صبح و شام است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بزمی ست که وامانده صد جمشید است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> قصریست که تکیه گاه صد بهرام است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر درباره ی تکیه گاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> فرش میدانش ز رخسار و لب میخوارگان</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تکیه گاه عاشقانش دیده های حور بود </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جویبارش را به جای آب میدیدم شراب</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> زیر هر شاخی هزاران عاشق مخمور بود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر تکیه گاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> یک نوک پا به چادر چوپانیم بیا </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کز دستچین لاله کنم تکیه گاه تو</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آئینه سازمت همه چشمه سارها </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">وز چشم آهوان بنوازم نگاه تو</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر تکیه گاه ستار</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> اگر چه بالش خورشید تکیه گاه من است </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شکستگی گلی از گوشه کلاه من است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> عجب نباشد اگر شعر من بود یکدست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> که عمرهاست کف دست تکیه گاه من است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر تکیه گاهم باش</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در چشم عارفان، ورق باد برده ای است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تختی که تکیه گاه سلیمان عالم است </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">صائب چه لازم است عاقل شویم ما؟ </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شور جنون ما نمک خوان عالم است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر تکیه گاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گر دست سایلی به عصایی گرفته ای </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در تکیه گاه خلد به دولت سریر توست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از ما متاب روی که در وقت پای لغز </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">دست ز کار رفته ما دستگیر توست</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر تکیه گاه امید</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> رو به زیر سر دیگر بنه این بالش نرم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تکیه گاه سر منصور سر دار شود </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شبنمی رنگ ندارد ز گلستان خورشید </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غیرت بلبل اگر ضامن گلزار شود</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر تکیه گاه من</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نقش مراد طرح به اقبال می دهند </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جمعی که تکیه گاه خود از بوریا کنند </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ظاهر شود که خلق چه دارند در بساط </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در کشوری که یوسف ما رابها کنند</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر تکیه گاه اخوان</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> از سخن دست سلیمان تکیه گاه مور شد </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">قرب را راهی نباشد از سخن نزدیکتر </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">می شود بی دست وپایی شهپر پرواز رزق </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">آب این چاه است بی دلو ورسن نزدیکتر</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">متن شعر تکیه گاه ستار</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گرچه دارم چون گل از تخت سلیمان تکیه گاه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> همچنان خمیازه بر طرف کلاهی می کشم </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چون قفس مجموعه چاکی است سرتا پای من</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بس که دست انداز مژگان سیاهی می کشم</span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%87/">شعر در مورد تکیه گاه</a></strong></span></h1> <p>بیشتر بخوانید :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-جیرجیرک">شعر در مورد جیرجیرک</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%86%d8%a7%d9%84-%da%af%d9%88%d9%86%d9%87/">شعر در مورد چال گونه</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-بذر">شعر در مورد بذر</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-برکه">شعر در مورد برکه</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b4%d8%af%d9%86/">شعر در مورد بزرگ شدن</a></span></strong></h2> </div> text/html 2018-03-16T02:23:45+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی خواص کشمش برای لاغری http://bastam92.mihanblog.com/post/221 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">آشنایی با فواید و <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-کشمش-برای-لاغری/">خواص کشمش برای لاغری</a></span> و تناسب اندام</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp; خواص کشمش برای لاغری ،خواص کشمش در لاغری،خواص کشمش و لاغری،خواص کشمش بر لاغری ، خواص کشمش سیاه برای لاغری ، خواص کشمش ، خواص انگور سیاه برای لاغری<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-کشمش-برای-لاغری/"><img class="aligncenter" title="خواص کشمش برای لاغری , کشمش برای لاغری , خواص کشمش" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aa39caec4455_jesarat.com-2018-03-10.jpg" alt="خواص کشمش برای لاغری , کشمش برای لاغری , خواص کشمش" width="350" height="215"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: #0000ff;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به خواص کشمش برای لاغری می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-کشمش-برای-لاغری/">خواص کشمش برای لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مردم از انگور به عنوان کشمش برای هزاران سال استفاده کرده اند و این دلیل خوب بودن آن است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خواص کشمش برای سلامتی انسان برکسی پوشیده نیست اما گاهی اوقات خبرهایی هم مبنی بر ضرر مصرف کشمش شنیده می‌شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کشمش مدت‌هاست که مورد علاقه بسیاری از افراد است. کشمش، یکی ازمغذی‌ترین میوه‌های خشک درجهان است و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حتی توسط متخصصان مراقبت‌های بهداشتی توصیه می‌شود. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کشمش همچنین غنی از مواد معدنی کمیاب و بور است که برای سلامت انسان مهم می‌باشند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کشمش‌ها، آنتی اکسیدان هستند و به تمیز و روان نگه داشتن خون کمک می‌کنند. آن‌ها به خون کمک می‌کنند که از شر تمام ناخالصی‌های ناسالمش خلاص شود و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> در نتیجه هرگونه مشکل مرتبط با سلامتی را ریشه کن می‌سازند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-کشمش-برای-لاغری/">خواص کشمش برای کاهش وزن</a></span></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کشمش با حذف آب از انگور بدست می آید. از آنجا که دهیدراتاسیون حجم را کاهش می دهد محتوای قند و کالری کشمش بطور قابل توجهی در </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک وعده کوچکتر، در مقایسه با میوه های تازه بالاتر می باشد. با توجه به نظر وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">یک وعده کشمش یک چهارم فنجان است. که این شامل 108 کالری و 21 گرم قند است. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ولی یک چهارم فنجان انگور بی هسته، که شامل 26 کالری و 5.9 گرم قند می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">از فواید کشمش تسکین یبوست، اسیدوز، کم خونی، تب و اختلال عملکرد جنسی است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کشمش برای کمک به تلاش در افزایش وزن از راه سالم موثر شناخته شده است و همچنین بر سلامت چشم، مراقبت از دندان و کیفیت استخوان تاثیر مثبت دارد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کشمش یک عضو سالم از رده میوه های خشک می باشد. این خوراک طلایی، سبز یا سیاه رنگ مورد علاقه ی تقریباً همه شما به ویژه کودکان می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> کشمش به طور گسترده در پخت و پز فرهنگی در سراسر جهان ( به خصوص در دسر ) استفاده می شود و</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نیز به عنوان مکمل های غذایی با انرژی بالا برای کوهنوردان و اردوها استفاده می شود.</span></p> <p>بیشتر بخوایند :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-گندم-در-لاغری/">خواص گندم در لاغری</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/zante-currant/">مویز</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/مصرف-کشمش-و-قند-خون-را-کاهش-دادن/">کشمش و قند خون</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/تاثیر-مصرف-کشمش-در-بدنسازی/">کشمش در بدنسازی</a></span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-کشمش-برای-لاغری/"><img class="aligncenter" title="خواص کشمش برای لاغری , کشمش برای لاغری , خواص کشمش" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aa39cafaba91_jesarat.com-2018-03-10.jpg" alt="خواص کشمش برای لاغری , کشمش برای لاغری , خواص کشمش" width="350" height="248"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">کشمش، مانند تمام میوه های خشک، ابزار بسیار خوبی برای به دست آوردن وزن از یک راه سالم است از آنجایی که آنها پر از فروکتوز و گلوکز هستند و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">حاوی مقدار زیادی از انرژی بالقوه است. کشمش بخش ایده آل از یک رژیم غذایی برای ورزشکاران و یا بدنسازان که نیاز انرژی بالا دارند می باشد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> آنها علاوه بر رژیم غذایی سالم بیشتر به دلیل بسیاری از ویتامین ها، اسیدهای آمینه و مواد معدنی در کشمش،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> مانند سلنیوم و فسفر، که جذب سایر مواد مغذی و پروتئین را در بدن تسهیل می کند.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-کشمش-برای-لاغری/">فواید و خواص کشمش برای لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">متخصصان تغذیه و سلامت در آمریکا اظهار داشتند: کودکانی که بیشتر از کشمش و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">انگور بعنوان میان‌وعده استفاده می‌کنند در طول روز تمایل کمتری به مصرف مواد خوراکی پرکالری دارند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بنابر نتایج مطالعات پزشکان آمریکایی، از سوی دیگر کودکانی که تمایل بیشتری به مصرف شکلات، چیپس و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این گونه مواد خوراکی دارند در طول روز بیشتر از مواد پرکالری استفاده می‌کنند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطالعه به ۲۶ کودک هشت تا ۱۱ ساله که از وزن مناسبی برخوردار بودند، کشمش، انگور، چیپس سیب‌زمینی و شکلات به </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">عنوان میان‌وعده غذایی داده شد. پس از پایان آزمایش‌ها مشخص شد که خوردن کشمش و انگور میل به پرخوری بویژه خوردن غذاهای چاق‌کننده را کاهش می‌دهد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">پیش از این باور عمومی بر این بود که مصرف کشمش به دلیل دارا بودن قند و چسبیدن به دندان، باعث پوسیدگی دندان‌ها می‌شود اما</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> پزشکان معتقدند این ماده خوراکی می‌تواند فواید پیشگیری‌کننده‌ای برای پوسیدگی‌های دندانی داشته باشد چرا که</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ممکن است انواع دیگر مواد مانده در میان دندان‌ها را پاکسازی کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همچنین کشمش مدت زمان زیادی بر روی دندان‌ها نمی‌ماند که بتواند باعث ایجاد پوسیدگی شود.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، بررسی جامعی بر روی ۸۰ مطالعه نیز نشان می‌دهد که مصرف کشمش ممکن است خطر ابتلا به دیابت و بیماری‌های قلبی را کاهش دهد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> همچنین این خوردنی مقوی و سالم به کنترل میزان قند خون در افراد دیابتی کمک کند و از نقش موثری در کاهش و کنترل وزن برخوردار است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-کشمش-برای-لاغری/"><img class="aligncenter" title="خواص کشمش برای لاغری , کشمش برای لاغری , خواص کشمش" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aa39cb072846_jesarat.com-2018-03-10.jpg" alt="خواص کشمش برای لاغری , کشمش برای لاغری , خواص کشمش" width="350" height="263"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> یک فنجان انگور تازه یک گرم فیبر دارد، در حالی‌که یک فنجان کشمش، ۷ گرم فیبر دارد. با افزودن کشمش به تنقلات و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">مواد غذایی مصرفی و خلاقیت در پختن غذاهای متنوع با آن، می‌توانید خیلی سریع و آسان یک منبع فوق‌العاده‌ی فیبر برای بدن‌تان مهیا کنید.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-کشمش-برای-لاغری/">مصرف کشمش برای لاغری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">انرژی طبیعی تنها چیزی نیست که با خوردن کشمش عاید شما می‌شود، کشمش سرشار از فیبر، پتاسیم، آهن و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">سایر مواد مغذی ضروری است، اما خوشبختانه چربی اشباع‌شده و کلسترول ندارد و در نهایت تعجب فاقد گلوتن است.</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">۵۰ گرم کشمش حاوی موارد زیر است:</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">۱۲۹ کالری؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">۳۴ گرم کربوهیدرات؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">۱٫۳ گرم پروتئین؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">۰٫۲ گرم چربی؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">۱٫۶ گرم فیبر؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">۲۵٫۴ گرم قند؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">۳۲۲ میلی‌گرم پتاسیم؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">۰٫۸ میلی‌گرم آهن؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">۰٫۰۸ ویتامین B6؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">۱۴ میلی‌گرم منیزیم؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">۲۲ میلی‌گرم کلسیم؛</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">۱٫۵ میکروگرم ویتامین K دارد.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-کشمش-برای-لاغری/"><img class="aligncenter" title="خواص کشمش برای لاغری , کشمش برای لاغری , خواص کشمش" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5aa39cb12c405_jesarat.com-2018-03-10.jpg" alt="خواص کشمش برای لاغری , کشمش برای لاغری , خواص کشمش" width="350" height="280"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">قند طبیعی کشمش هضم آسانی دارد و انرژی زیادی هم برای بدن فراهم می‌کند. اما باید حواس‌تان باشد که هر روز مقدار مشخصی از آن مصرف کنید </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">چون ممکن است مصرف قندتان بیش از حد مجاز در روز شود. کشمش هم مانند تمامی میوه‌های خشکِ دیگر باید به اندازه مصرف شود چون</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"> به دلیل کربوهیدراتی که دارد موجب افزایش وزن خواهد شد.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/خواص-کشمش-برای-لاغری/">خواص کشمش برای لاغری</a></span></strong></h1> <p>بیشتر بخوایند :</p> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/regime-impotence/">رژیم لاغری</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/لاغری">لاغری</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/raisin">کشمش</a></span></strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/مضرات-و-خواص-کشمش-سبز-در-بارداری/">خواص کشمش سبز</a></span></strong></h2> </div> text/html 2018-02-26T11:19:47+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی آلو خشک http://bastam92.mihanblog.com/post/220 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">آشنایی با طرز تهیه و خواص <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums/">آلو خشک</a> سیاه در بارداری برای یبوست</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></span></strong> به طرز تهیه و خواص <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums" title="آلو خشک" target="_blank" class="csslink">آلو خشک</a></strong></span> سیاه در <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a></strong></span> برای <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" title="یبوست" target="_blank" class="csslink">یبوست</a></span></strong> می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد</span><span style="color: #0000ff;">بهتر است بدانید که همه ما آلو خشک را به خاطر خواص ملینی آن می شناسیم اما باید گفته شود که این میوه خشک خواص دیگری هم دارد. لازم به ذکر است که این میوه کاهش وزن را آسان می کند، جلوی گرسنگی را در فردمی گیرد، ضد چروک می باشد و با <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/ways-to-treat-high-blood-pressure" title="فشار خون بالا" target="_blank" class="csslink">فشار خون بالا</a></span></strong> مقابله می نماید. در واقع این آلو کاهش وزن را آسان می کند.می پرسید چرا؟ در پاسخ باید گفت که این آلو مزه شیرینی دارد، اما قندهای موجود در آن طبیعی و تصفیه نشده اند و بدن آنها را بسیار راحت تر از قندهای سفید خواهد سوزاند لذا مصرف معقول این میوه نه <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" title="تنها" target="_blank" class="csslink">تنها</a></strong></span> موجب چاقی نمی شود، بلکه به خاطر غنی بودن از فیبرها( 7 گرم فیبر در 100 گرم آلو خشک) به کاهش وزن و <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/لاغری" title="لاغری" target="_blank" class="csslink">لاغری</a></span></strong> بدن کمک می رساند. البته فیبرها موجب <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87" title="احساس" target="_blank" class="csslink">احساس</a></strong></span> سیری زود هنگام می شوند و از آنجا که دیرهضم هستند و مدت زمان طولانی در معده می مانند احساس گرسنگی را دیرتر حس می کنیم و دیرتر گرسته می شویم.پس این آلو باعث لاغری می شود.بنابراین خوردن این آلو را به کسانی که قصد کاهش وزن دارند را پیشنهاد کنید<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/dried-plums/"><img class="alignnone wp-image-18369 size-full" title="آلو خشک ، خواص آلو خشک , آلو خشک سیاه , آلو خشک در بارداری , آلو خشک برای یبوست" src="http://img.bisms.ir/2015/11/آلو-خشک2.jpg" alt="آلو خشک ، خواص آلو خشک , آلو خشک سیاه , آلو خشک در بارداری , آلو خشک برای یبوست" width="350" height="350"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums/">آلو خشک</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">قابل ذکر است که از این گذشته فیبرها به خصوص به دلیل دفع چربی غذاهای مصرف شده از طریق مدفوع، ذخیره سازی کالری ها را محدودتر می کنند.البته توصیه می شود مصرف این آلو را در وعده های غذایی خود حتما قرار دهید. در واقع می توانید در مواقعی که میل شدیدی به خوردن دارید این آلو را میل کنید چرا که ملین است .بهتر است بدانید که آلوخشک راه حلی طبیعی برای دفع راحتر می باشد! البته یزان فیبر موجود در آن تقریباً معادل بلغور <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/barley" title="جو" target="_blank" class="csslink">جو</a></strong></span> دوسر است. در واقع 4 عدد آلو خشک حدوداً 3 گرم فیبر حل شدنی و حل نشدنی در خودش دارد.آلو خشک سرشار از عنصر بور کمیاب است که به همراه کلسیم و ویتامین D موجود در آن از استخوان ها محافظت می کند و مانع از بروز پوکی استخوان می شود. مصرف 50 گرم آلوخشک 100 درصد نیاز روزانه به بور را تامین می کند.آلو خشک علاوه بر این که به عنوان یک ملین طبیعی استفاده می شود در ترکیب بسیاری از غذاهای ترش و شیرین نیز به کار می رود. آلوخشک با وجود تمام فوایدی که دارد در صورت زیاده روی در مصرف آن مشکل زا خواهد شد.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/dried-plums/"><img class="alignnone wp-image-18370 size-full" title="آلو خشک ، خواص آلو خشک , آلو خشک سیاه , آلو خشک در بارداری , آلو خشک برای یبوست" src="http://img.bisms.ir/2015/11/آلو-خشک3.jpg" alt="آلو خشک ، خواص آلو خشک , آلو خشک سیاه , آلو خشک در بارداری , آلو خشک برای یبوست" width="350" height="350"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums/">آلو خشک و پیری پوست</a></span><span style="color: #ff0000;"><br> </span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بدنیست بدانید که دکتر سینگر می گوید:« خاصیت و فایده اصلی آلوخشک که ناشناخته نیز مانده است، سرشار بودن این میوه از آنتی اکسیدان هایی است که با ظاهر شدن <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/china-facial-wrinkles" title="چین و چروک" target="_blank" class="csslink">چین و چروک</a></span></strong> روی پوست مبارزه می نمایند». البته یک پژوهش آمریکایی در سال 2004 نشان داد در میان میوه ها و سبزیجاتی که قادرند رادیکال های آزاد منشأ پیری پوست را از بین ببرند، آلو خشک رتبه نهم را از نظر غنای آنتی اکسیدانی به خود تخصیص داده است.لازم به ذکر اسنت که دکتر سینگر، متخصص تغذیه، خاطر نشان می کند از سن 30 سالگی، همه می توانند به طور مرتب و روزانه 1 تا 2 عدد آلو خشک مصرف کنند. همچنین می توان با مصرف روزانه 1 یا 2 عدد آلو خشک اقدام به یک دوره درمانی 3 ماهه کرد( حداقل 1 ماه وقفه بین هر دوره لازم است).آلو خشک ضد <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" title="فشار خون" target="_blank" class="csslink">فشار خون</a></span></strong> بالا می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/dried-plums/"><img class="alignnone wp-image-18379 size-full" title="آلو خشک ، خواص آلو خشک , آلو خشک سیاه , آلو خشک در بارداری , آلو خشک برای یبوست" src="http://img.bisms.ir/2015/11/آلو-خشک1.jpg" alt="آلو خشک ، خواص آلو خشک , آلو خشک سیاه , آلو خشک در بارداری , آلو خشک برای یبوست" width="350" height="350"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums/">خواص آلو خشک</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">بدنیست بدانیدکه آلو خشک سرشار از کربوهیدرات ها است: 100 گرم آلو خشک حاوی 49 گرم کربوهیدرات می باشد، به همین دلیل این میوه خشک انرژی زیادی دارد این کربوهیدرات ها متنوع هستند (گلوکز، فروکتوز و سوربیتول) و به تدریج جذب بدن می شوند و این امر از بالا رفتن قند خون و در پی آن احساس گرسنگی جلوگیری می کند، لذا مصرف این میوه خشک برای افرادی که زیاد ورزش می کنند، توصیه می گردد.</span><br> <a href="http://www.jesarat.com/dried-plums/"><img class="alignnone wp-image-18380 size-full" title="آلو خشک ، خواص آلو خشک , آلو خشک سیاه , آلو خشک در بارداری , آلو خشک برای یبوست" src="http://img.bisms.ir/2015/11/آلو-خشک4.jpg" alt="آلو خشک ، خواص آلو خشک , آلو خشک سیاه , آلو خشک در بارداری , آلو خشک برای یبوست" width="350" height="350"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums/">آلو خشک در بارداری</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">جالب است بدانید که آلو خشک از آلوهایی تهیه می شود که از نظر سفتی گوشت و میزان قند موجود در آن فرق است.البته آلوی تازه را در مقابل نور خورشید یا در کوره ها خشک می کنند. برعکس آلوی تازه، آلوی خشک دارای آب اندکی است و از این رو انرژی (قندها) و مواد مغذی (مواد معدنی و ویتامین ها) آن بیشتر می باشد.این خشکبار عالی را در سبد تنقلات خود قرار دهید.نتایج پژوهشی که در Journal of Agricultural and Food Chemistry به چاپ رسیده است نشان می دهد که جذب آنتی اکسیدان زیاد حتی برای افرادی که دچار <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/heart-attack" title="سکته" target="_blank" class="csslink">سکته</a></span></strong> ی مغزی شده اند بسیار مفید است. چون باعث بهبود عملکرد مغز و احیای سلول های عصبی می شوند. توصیه می کنیم برای جذب آنتی اکسیدان بیشتر مصرف آلو خشک، انگورها، آلو، مرکبات به خصوص <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/orange" title="پرتقال" target="_blank" class="csslink">پرتقال</a></strong></span>، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cherry" title="گیلاس" target="_blank" class="csslink">گیلاس</a></strong></span> و <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cherry" title="آلبالو" target="_blank" class="csslink">آلبالو</a></strong></span>، کلم ها، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/spinach" title="اسفناج" target="_blank" class="csslink">اسفناج</a></strong></span>، <strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/broccoli" title="بروکلی" target="_blank" class="csslink">بروکلی</a></span></strong>، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/black-pepper" title="فلفل" target="_blank" class="csslink">فلفل</a></strong></span> دلمه ای، <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/beetroot" title="چغندر" target="_blank" class="csslink">چغندر</a></strong></span> و <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/onion" title="پیاز" target="_blank" class="csslink">پیاز</a></strong></span> را در الویت قرار دهید.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/dried-plums/">آلو خشک</a></span></strong></h1> </div> text/html 2018-02-19T14:06:33+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد افسردگی http://bastam92.mihanblog.com/post/219 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر در مورد افسردگی</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شعر در مورد افسردگی ,شعر در مورد افسردگی,شعر درباره افسردگی,شعر طنز در مورد افسردگی,شعری درمورد افسردگی,شعری در مورد افسردگی,شعر درمورد افسردگی,شعر درباره افسردگی,شعری درباره افسردگی,شعری درباره ی افسردگی,شعر افسردگی,شعر افسردگی کوتاه,شعر افسردگی امین حبیبی,شعر درباره افسردگی,شعر های افسردگی,شعر نو افسردگی,شعر در مورد افسردگی,شعر برای افسردگی,شعر ضد افسردگی,شعر راجب افسردگی,شعری درباره افسردگی,شعری درباره ی افسردگی,شعر های افسرده,شعر نو افسرده,شعر در مورد افسردگی,شعر طنز در مورد افسردگی,شعری درمورد افسردگی,شعری برای افسردگی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی"><img class="alignnone wp-image-141385 size-full" title="شعر در مورد افسردگی" src="http://img.bisms.ir/2018/02/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی.jpg" alt="شعر در مورد افسردگی" width="400" height="400"></a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از <span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/sms/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%B9%D8%B1/">اشعار زیبا</a></strong></span> را در مورد افسردگی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید<span id="more-64192"></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> جمله حیرانیم افسردگیست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> جمله افسردگی از مردگیست</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر در مورد افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> افسردگی عشق ز افسردگی ماست </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">هنگامه مجمر خنک از خامی عودست</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر در مورد افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%db%8c%d8%a8/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خاک گشتی (بیدل) از افسردگی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خون منصوری نیاوردی بجوش</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر درباره افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%87%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> افسردگی گل نکشد آفت چیدن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> (بیدل) چقدر گردش رنگست حصارم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر طنز در مورد افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بگیرد خوشی، جای پژمردگی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نه اندیشه ماند، نه افسردگی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d8%a7/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعری درمورد افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%88%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> طبع را افسردگی بخشد مدام</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> مولوی باور ندارد این کلام</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعری در مورد افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> همدمی مرده دهد مردگی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">صحبت افسرده دل افسردگی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر درمورد افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%da%a9/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> افسردگی این طوراگر ریشه دواند</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ترسم که خزان برشجر طورنبخشد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b5%d9%86%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر درباره افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%82%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بمردم زنده اندر مردگی شیخ </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نباشم اندرین افسردگی شیخ</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعری درباره افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> پیر گفتش چون شود ظاهر جماد</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> عالم افسردگی کن اعتقاد</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d8%af%d8%a7/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعری درباره ی افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%da%af%db%8c%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> زنده شو وین مردگی از خود ببر</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> گرم گرد افسردگی از خود ببر</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> بامدادان کز آفتاب نشور</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> شود افسردگی ز جانش دور</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر افسردگی کوتاه</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> همدمی مرده دهد مردگی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">صحبت افسرده دل افسردگی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر افسردگی امین حبیبی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ای خوش آن مجذوبی و دل بردگی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آه زین دل گیری و افسردگی</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر درباره افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> با همه افسردگی مفت تماشائیم ما </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">موجها دارد پری چندانکه مینائیم ما</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%db%8c%d9%84%d9%88%d9%81%d8%b1/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر های افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> نتوان بسعی آبله افسردگی کشید </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خشتی نچیده ایم به تعمیر خواب پا</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%af%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر نو افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> مانع جولان شو قم پای خواب آلود نیست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تار نتواند دهد افسردگی آهنگ را</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر در مورد افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ba%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> آگاهی و افسردگی دل چه خیال است</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تا دانه بخود چشم کشود است نهال است</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%86%d8%ba%d9%85%d9%87/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر برای افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تهمت افسردگی بر طینت عاشق خطاست</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> ناله هر جا آینه گردید آزادی نماست</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa/"><img class="aligncenter wp-image-121093 size-full" title="شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر ضد افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a2%d8%ba%d9%88%d8%b4/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> دلیل کاروان وحشتم افسردگی تا کی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> خروشی گل کنم شمعی بفانوس جرس سوزم</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان" width="380" height="20"></a></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گلچین-زیباترین-شعر-در-مورد-افسردگی">شعر راجب افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%da%af%d9%84%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85/"><img class="alignnone wp-image-121093 size-full" title="شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم" src="http://img.bisms.ir//2017/09/lineeee-1.gif" alt="شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم" width="380" height="20"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> چو بوی گل زچه افسردگی مقید رنگی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> تو دست قدرتی ای بیخبر چرا ته سنگی</span></p></div> text/html 2018-02-17T07:30:40+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی خواص دارویی گیاه علف چای در طب سنتی برای پوست http://bastam92.mihanblog.com/post/218 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خواص دارویی گیاه <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گیاه-علف-چای-در-طب-سنتی/">علف چای در طب سنتی</a> برای پوست</strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="علف چای" href="http://www.jesarat.com/خواص-گیاه-علف-چای-گل-راعی-چیست" target="_blank" rel="noopener">علف چای</a> در طب سنتی,علف <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="چای" href="http://www.jesarat.com/tea" target="_blank" rel="noopener">چای</a>,علف چای چیست,علف چای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="افسردگی" href="http://www.jesarat.com/depression" target="_blank" rel="noopener">افسردگی</a>,علف چایی,علف چایر,علف چای (هزار چشم),علف چای کوهی,علف چای هایپیران,علف چای یا گل راعی,علف چای خواص,گیاه علف چای چیست,نام دیگر گیاه علف چای چیست؟,علف چای و درمان افسردگی,علف چایی چیست,علف چایی,خواص علف چایی,گیاه علف چایی,علف هرز چاییر,چایر علف هرز,خواص علف چایر,علف کش چایر,علف چای و خواص,خواص علف چای تبیان,خواص علف چای برای پوست</span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/"><img class="alignnone wp-image-138300 size-full" title="علف چای در طب سنتی , علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی" src="http://img.bisms.ir/2018/01/خواص-علف-چای-1.jpg" alt="علف چای در طب سنتی , علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی" width="360" height="240"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سایت جسارت" href="http://www.jesarat.com" target="_blank" rel="noopener">سایت جسارت</a> به خواص دارویی گیاه علف چای در طب سنتی برای پوست می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">عصاره گیاه علف چای دارای اثرات ضدمیکروب و ویروس قوی بر روی بسیاری از میکروارگانیزم های با اهمیت و بیماریزا است. مطالعاتی که تاکنون انجام شده نشان می دهد که بر ضدویروس آنفلوآنزای تیپ های A و B، ویروس <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تبخال" href="http://www.jesarat.com/herpes" target="_blank" rel="noopener">تبخال</a> نوع 1 و 2، ویروس وزی کولیا استوماتیتیس و ویروس <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="ایدز" href="http://www.jesarat.com/aids" target="_blank" rel="noopener">ایدز</a>(HIV)&nbsp; دارای اثرات قوی است.علف چای را تهیه کنید و برای بهبود بیماریها از آن استفاده کنید<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/خواص-گیاه-علف-چای-گل-راعی-چیست"><img class="aligncenter wp-image-137452 size-full" title="علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی , علف چایی یا گل راعی , خواص علف چای" src="http://img.bisms.ir/2018/01/alaf-chay.jpg" alt="علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی , علف چایی یا گل راعی , خواص علف چای" width="360" height="303"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">علف چای با نام علمی Hypericum perforatum گیاهی است علفی و دائمی به ارتفاع تا یک متر، با بوی معطر و در زمان گل دهی بسیار زیبا.زمان گلدهی گیاه برحسب ناحیه رویش از <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اردیبهشت" href="http://www.jesarat.com/ordibehsht" target="_blank" rel="noopener">اردیبهشت</a> تا مهرماه می باشد. محل رویش گیاه در کوهستان ها و ارتفاعات نواحی شمالی کشور می باشد. البته در ارتفاعات متوسط و کم بسیاری از نقاط از جمله کرج، راه چالوس، لاهیجان، ارومیه، بروجرد، گنبدکاووس، کلاردشت و اطراف تهران نیز رویش دارد.قسمت مورد استفاده دارویی گیاه سرشاخه های گلدار آن است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گیاه-علف-چای-در-طب-سنتی/">علف چای در طب سنتی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;علف چای گیاهی است علفی و دائمی به ارتفاع تا یک متر، با بوی معطر و در زمان گل دهی بسیار زیبا است. زمان گلدهی گیاه برحسب ناحیه رویش از اردیبهشت تا مهر ماه می باشد. محل رویش گیاه در ایران، کوهستان ها و ارتفاعات نواحی شمالی کشور می باشد، البته در ارتفاعات متوسط و کم بسیاری از نقاط از جمله کرج، راه چالوس، لاهیجان، ارومیه، بروجرد، گنبدکاووس، کلاردشت و اطراف تهران نیز رویش دارد. علف چای در مزارع چای شمال به عنوان علف هرز می&nbsp; روید و احتمالا نامگذاری آن بدین علت است، قابل توجه اینکه گیاه علف چای با گیاه چای معمولی ارتباطی ندارد. نام های دیگر علف چای، گل راعی، گل هزار چشم و هوفاریقون است. در عربی به آن حشیشه القلب می گویند. قسمت مورد استفاده دارویی گیاه علف چای سرشاخه های گلدار آن است. مهمترین ماده شیمیایی علف چای، هاپیرین و همچنین ماده قرمز رنگی به نام هایپریسین است، علف چای دارای تانن نیز هست. سه فراورده دارویی از این گیاه به شکل قطره هایپران و قرص پرفوران است که هر دو در درمان افسردگی کاربرد دارند، همچنین اسپری نوروژیک که در درمان دردهای عصبی به کار میرود و خاصیت ضد التهابی دارد، از دیگر داروهای موجود است. </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/"><img class="alignnone wp-image-138301 size-full" title="علف چای در طب سنتی , علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی" src="http://img.bisms.ir/2018/01/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C-2.jpg" alt="علف چای در طب سنتی , علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی" width="360" height="234"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">گیاه علف چای با گیاه چای معمولی ارتباطی ندارد و فقط گیاه علف چای به طور هرز در میان بوته های چای شمال کشور می روید و بدین نام مشهور گشته است</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گیاه-علف-چای-در-طب-سنتی/">علف چای</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;درمان افسردگی با خواص علف چای : ترکیبات دارویی موجود در گل راعی، واکنشهای شیمیایی درون مغز را به صورتهای ختلفی تحت تأثیر قرار می دهند که نهایتاً منجر به ایجاد روحیه و خلق خوی بهتر در فرد می شود. <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خواب" href="http://www.jesarat.com/sms/tabir-khab/" target="_blank" rel="noopener">خواب</a>، سرزندگی و آرامش فرد نیز ممکن است با استفاده از این گیاه بهبود یابد. معمولاً مشاهده اثرات مفید این گیاه بعد از دو هفته از مصرف آن آغاز می شود ولی بروز قطعی نتایج ممکن است تا شش هفته نیاز به زمان داشته باشد. درمان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="ورم معده" href="http://www.jesarat.com/gastritis" target="_blank" rel="noopener">ورم معده</a> با خواص علف چای : اثر بهبود دهنده ی گل راعی برای زخم ها می تواند چه به صورت مصرف داخلی و چه به صورت مصرف موضعی به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. برای درمان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زخم معده" href="http://www.jesarat.com/ulcers-ulcers" target="_blank" rel="noopener">زخم معده</a> می تواند روزی یک قاشق مربا خوری روغن ثابت گل راعی را مصرف کنید. روغن ثابت گل راعی که اثر ضدعفونی کنندگی دارد، به طور سنتی در اروپا برای زخم های چاقو و سوراخ شدگی پوست، مفید بوده و به درمان زخم هاف پیچ خوردگی ها، کبودی ها و بهبود ورم مفاصل کمک می کند. اخیراً اعتقاد بر این است که این روغن می تواند برای درمان زخم ها و برآمدگی های پس از عمل جراحی نیز به کار رود. همچنین ممکن است در صورت نیاز، مقداری اسانس (روغن فرار) نیز به روغن ثابت افزوده شود. </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/"><img class="alignnone wp-image-138302 size-full" title="علف چای در طب سنتی , علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی" src="http://img.bisms.ir/2018/01/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C-3.jpg" alt="علف چای در طب سنتی , علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی" width="360" height="302"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">گیاه علف چای دارای حدود 20 گونه و واریته در نقاط مختلف ایران است و چند گونه از آن ها بسیار مشابه می باشند، ولی فقط یک گونه ی آن دارویی است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گیاه-علف-چای-در-طب-سنتی/">علف چای چیست</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;<a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="درمان استرس" href="http://www.jesarat.com/stress" target="_blank" rel="noopener">درمان استرس</a> با خواص علف چای : هرچند بیشتر روی اثر ضدافسردگی گل راعی تأکید می شود، اما می توان از آن برای آرامش و تقویت سیستم عصبی در شرایط <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اضطراب" href="http://www.jesarat.com/anxiety" target="_blank" rel="noopener">اضطراب</a> و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="خستگی" href="http://www.jesarat.com/problems-listlessly" target="_blank" rel="noopener">خستگی</a> عصبی که از استرس ها و نگرانی های طولانی مدت بوجود می آید استفاده کرد.این مورد می تواند به ویژه در موارد اضطراب و افسردگی مفید باشد. گل راعی می تواند بر کج خلقی های ناشی از دوران یائسگی نیز مؤثر بوده و باعث بالا بردن روحیه خانمهای یائسه شود. همچنین اثر آن بر هورمون ملاتونین می تواند در بهبود مشکلات ناشی از سفرهای هوایی مؤثر باشد. درمان <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="درد دندان" href="http://www.jesarat.com/toothache" target="_blank" rel="noopener">درد دندان</a> خواص علف چای : گل راعی به تسکین دردهای عصبی و ترمیم بافتهای آسیب دیده کمک می کند. روغن ثابت آن را بر روی مناطقی از پوست که درد دارند بمالید و یا قبل از عملیات دندانپزشکی، آن را بر روی گونه های خود بمالید تا از شدت درد بکاهد. </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/"><img class="alignnone wp-image-138303 size-full" title="علف چای در طب سنتی , علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی" src="http://img.bisms.ir/2018/01/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C-4.jpg" alt="علف چای در طب سنتی , علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی" width="360" height="300"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">در صورت استفاده صحیح و با میزان کافی، موفقیت تسکین <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="میگرن" href="http://www.jesarat.com/migraine" target="_blank" rel="noopener">میگرن</a> توسط هایپیران در افراد ایرانی بیش تر از نود درصد می باشد. این موضوع توسط تحقیقات کلینیکی چند سال گذشته در دانشگاه انجام شده است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گیاه-علف-چای-در-طب-سنتی/">علف چای افسردگی</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;خواص علف چای برای <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سنگ کلیه" href="http://www.jesarat.com/kidney-stones-and-kidney-stones" target="_blank" rel="noopener">سنگ کلیه</a>&nbsp; : علف چای را در موارد کم بودن اشتها، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="اسهال" href="http://www.jesarat.com/diarrhea" target="_blank" rel="noopener">اسهال</a> های ساده، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="قولنج" href="http://www.jesarat.com/colic" target="_blank" rel="noopener">قولنج</a> های کبدی و کلیوی، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="زردی" href="http://www.jesarat.com/cachexy" target="_blank" rel="noopener">زردی</a>، آب آوردن، سنگ کلیه، نزله های ششی، آغاز <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="بیماری سل" href="http://www.jesarat.com/tuberculosis" target="_blank" rel="noopener">بیماری سل</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="آسم" href="http://www.jesarat.com/asthma" target="_blank" rel="noopener">آسم</a> مرطوب، کم­ خونی دختران جوان، هیستری، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="صرع" href="http://www.jesarat.com/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%B9" target="_blank" rel="noopener">صرع</a>، حالات تشنجی، عدم تعادل عصبی، سردردهای عصبی، میگرن، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سیاتیک" href="http://www.jesarat.com/sciatica" target="_blank" rel="noopener">سیاتیک</a>، دردهای عصبی صورت، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="بواسیر" href="http://www.jesarat.com/what-is-constipation-disease" target="_blank" rel="noopener">بواسیر</a>، دفع کرم روده، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="تب" href="http://www.jesarat.com/fever" target="_blank" rel="noopener">تب</a> های نوبه، قطع حالت <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="قاعدگی" href="http://www.jesarat.com/menstruation" target="_blank" rel="noopener">قاعدگی</a> در زنان جوان، تاخیر وقوع قاعدگی، اختلالات مختلف قاعدگی، ترشحات مهبلی بکار می برند. </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/"><img class="alignnone wp-image-138304 size-full" title="علف چای در طب سنتی , علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی" src="http://img.bisms.ir/2018/01/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C-5.jpg" alt="علف چای در طب سنتی , علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی" width="360" height="240"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">فرآورده های مشابه هایپیران با نام های تجارتی مختلف که توسط کارخانجات جهان ساخته می شوند، پرمصرف ترین داروی گیاهی دهه اخیر در مشکلات روحی روانی و افسردگی بوده است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گیاه-علف-چای-در-طب-سنتی/">علف چایر</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مضرات علف چای : تحقیقات دانشمندان نشان داده مصرف گیاه علف چای برای انسان در صورتی که در حد مجاز توصیه شده، مصرف شود ایجاد عوارض پوستی نمی کند، مگر افرادی که دارای پوستی حساس باشند، لذا اشخاصی که نیاز به استفاده از خـواص علـف چـای داشته و از این گیاه استفاده می کنند، باید حتی الامکان دور از تابش اشعه آفتاب باشند. قرار گرفتن پوست در معرض آفتاب پس از مصرف خوراکی این گیاه، ممکن است منجر به آسیب پوستی و درماتیت شود. در هوای مرطوب و آفتابی هرس کردن گیاه و چیدن برگ و گل باعث درماتیت تماسی می شود. علف چای با غذاهای دارای مقادیر زیاد تریپتامین مانند پنیر، داروی <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="فلوکستین" href="http://www.jesarat.com/fluoxetine-tablet" target="_blank" rel="noopener">فلوکستین</a>، مهار کننده MAO، داروهای ضد ایدز، داروهای قلبی حاوی دیگوگسین بهتر است مصرف نشود، چون ممکن است مقدار کمی اثرات آنها را کاهش دهد. </span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/"><img class="alignnone wp-image-138305 size-full" title="علف چای در طب سنتی , علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی" src="http://img.bisms.ir/2018/01/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%86%D8%A7%DB%8C-6.jpg" alt="علف چای در طب سنتی , علف چای , علف چای چیست , علف چای افسردگی" width="360" height="189"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">گیاه علف چای با گیاه چای معمولی ارتباطی ندارد و فقط گیاه علف چای به طور هرز در میان بوته های چای شمال کشور می روید و بدین نام مشهور گشته است.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گیاه-علف-چای-در-طب-سنتی/">علف چای (هزار چشم)</a></strong></span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">&nbsp;خواص علف چای برای&nbsp; دستگاه تناسلی : گل چای گیاهی است علفی و دائمی به ارتفاع تا یک متر، با بوی معطر که در زمان گلدهی بسیار زیبا است. به عنوان ضدالتهاب و ورم برونش ها و دستگاه تناسلی ادراری، درمان آسیب مجاری صفرا، التهاب <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="مثانه" href="http://www.jesarat.com/gravel" target="_blank" rel="noopener">مثانه</a>، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سرماخوردگی" href="http://www.jesarat.com/common-cold" target="_blank" rel="noopener">سرماخوردگی</a> معمولی، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="ترش کردن" href="http://www.jesarat.com/heartburn-and-solutions" target="_blank" rel="noopener">ترش کردن</a>، خونریزی، میگرن، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سردرد" href="http://www.jesarat.com/types-of-headaches" target="_blank" rel="noopener">سردرد</a>، سیاتیک، زخم معده، ادرارآور، قاعده آور، ضدمالاریا، ضدشب ادراری، به طور موضعی برای بریدگی و <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="سوختگی" href="http://www.jesarat.com/burn" target="_blank" rel="noopener">سوختگی</a> درمان زخم ها و عفونت های میکروبی و ویروسی استفاده می شود.&nbsp; علف چای قادر است در استفاده های کلینیکی به عنوان ضدافسردگی، ضداضطراب، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="بی خوابی" href="http://www.jesarat.com/insomnia" target="_blank" rel="noopener">بی خوابی</a>، بدخوابی، <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="احساس" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87" target="_blank" rel="noopener">احساس</a> بی ارزشی,بی اشتهایی, خونسردی و بی احساسی, افسردگی های فصلی (مانند پاییز، زمستان و یا سستی در <a class="csslink" style="color: inherit; text-decoration: none;" title="بهار" href="http://www.jesarat.com/bahar" target="_blank" rel="noopener">بهار</a> و تابستان) کاربرد داشته باشد. همچنین تأثیر این گیاه در فعالیت های مغزی بسیار رضایت بخش بوده و این موضوع با آزمایش های الکتروآنسفالوگراف و به روش دوسوکور ثابت شده است. </span></p> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/گیاه-علف-چای-در-طب-سنتی/">علف چای در طب سنتی</a></strong></span></h1> </div> text/html 2018-02-04T23:17:09+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی زنجبیل و عسل http://bastam92.mihanblog.com/post/217 <div class="post-content"> <h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">معجون پر خاصیت و شگفت انگیز <a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-عسل/">زنجبیل و عسل</a> با خواص درمانی بسیار</span></strong></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800000;"><strong>معجون پر خاصیت و شگفت انگیز <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D8%B3%D9%84/" title="زنجبیل و عسل" target="_blank" class="csslink">زنجبیل و عسل</a> با خواص درمانی بسیار در <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/zanjebil" title="زنجبیل" target="_blank" class="csslink">زنجبیل</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/honey" title="عسل" target="_blank" class="csslink">عسل</a> ، زنجبیل و عسل و لیمو ، زنجبیل و عسل برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/لاغری" title="لاغری" target="_blank" class="csslink">لاغری</a> ، زنجبیل و عسل برای <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/common-cold" title="سرماخوردگی" target="_blank" class="csslink">سرماخوردگی</a> ، زنجبیل و عسل برای معده ، خواص زنجبیل و عسل ، ترکیب زنجبیل و عسل ، معجون زنجبیل و عسل ، مخلوط زنجبیل و عسل و لیمو ، معجون زنجبیل و عسل و لیمو ، زنجبیل با عسل و لیمو ، دمنوش زنجبیل و عسل ، ترکیب زنجبیل و عسل ، شربت زنجبیل و عسل ،خواص زنجبیل و عسل و لیمو ، عسل و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/lemon" title="لیمو ترش" target="_blank" class="csslink">لیمو ترش</a> و زنجبیل<br> </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>معجون پر خاصیت و شگفت انگیز زنجبیل و عسل با خواص درمانی بسیار</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-عسل/"><img class="aligncenter" title="زنجبیل و عسل , معجون زنجبیل و عسل , ترکیب زنجبیل و عسل , خواص زنجبیل و عسل" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a71f44a6d2c5_jesarat.com-2018-01-31.jpg" alt="زنجبیل و عسل , معجون زنجبیل و عسل , ترکیب زنجبیل و عسل , خواص زنجبیل و عسل" width="350" height="239"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این مطلب از <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com" title="سایت جسارت" target="_blank" class="csslink">سایت جسارت</a> به خواص زنجبیل و عسل می پردازیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گیاهان طبیعی در حال حاضر به عنوان موثر ترین روش های درمانی برای بیماری ها استفاده می شوند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">زنجبیل و عسل هر دو برای سلامتی مفید می باشند، عسل در واقع مزایای زنجبیل را بهتر به بدن منتقل می کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">فواید سلامت عسل و زنجبیل برای درمان مشکلات تنفسی تقریبا با هیچ معجون دیگری قابل مقایسه نیست. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">ا</span></span><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">فزون بر این، عسل یک ابزار عالی برای انتقال هر چه بهتر فواید گیاهانی مانند زنجبیل در بدن انسان است.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> <span lang="FA">به نقل از “ارگانیک فکتس”، عسل و زنجبیل هر دو دارای فواید سلامت مختص به خود هستند و ترکیب این دو با یکدیگر مزایای بیشتری را نیز به همراه دارد. </span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><span lang="FA">در ادامه با فواید سلامت عسل و زنجبیل بیشتر آشنا می شویم. </span></span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-عسل/">زنجبیل و عسل</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شربت عسل و زنجبیل یکی از بهترین نوشیدنی های دارویی است و شما با خوردن آن با تمام بیماری ها <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-2" title="خداحافظی" target="_blank" class="csslink">خداحافظی</a> می کنید.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">شربت عسل&nbsp;و&nbsp;زنجبیل سرشار از آنتی اکسیدان های قوی است و مصرف آن قدرت سیستم ایمنی بدن را بالا می برد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> این ترکیب پروتئین زیادی دارد که به فرآیند گوارش کمک و ترشح صفرا را تحریک می کند تا چربی ها به راحتی دفع شوند.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">این شربت گیاهی حرکات روده را تسهیل می بخشد . همچنین توانایی افزایش جذب دیگر مواد مغذی و </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاهش ضایعات را دارد و از آن برای کاهش التهاب معده در کودکان استفاده می شود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مصرف یک قاشق <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/tea" title="چای" target="_blank" class="csslink">چای</a> خوری شربت عسل&nbsp;و&nbsp;زنجبیل برای افرادی که دستگاه گوارش ضعیفی دارند بسیار مفید است.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>معجون پر خاصیت و شگفت انگیز زنجبیل و عسل با خواص درمانی بسیار</strong></span></p> <h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-عسل/"><img class="aligncenter" title="زنجبیل و عسل , معجون زنجبیل و عسل , ترکیب زنجبیل و عسل , خواص زنجبیل و عسل" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a71f44b204b3_jesarat.com-2018-01-31.jpg" alt="زنجبیل و عسل , معجون زنجبیل و عسل , ترکیب زنجبیل و عسل , خواص زنجبیل و عسل" width="350" height="243"></a></h3> <p style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="color: #993300;">بهترین روش برای مصرف زنجبیل و عسل ترکیب یک قاشق چایخوری از عصاره ریشه زنجبیل با یک قاشق چایخوری عسل است.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="color: #993300;"> امکان خرید کریستال های زنجبیل عسل از بازارها و عطاری ها نیز وجود دارد. زنجبیل و عسل کریستال شده بیشتر فواید سلامت موجود در زنجبیل و</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="color: #993300;"> عسل تازه را حفظ کرده و برای آماده سازی سریع و آسان نوشیدنی عسل و زنجبیل به این شکل در آورده می شوند.</span> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">پیشگیری از سرطان با <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-عسل/">معجون زنجبیل و عسل</a></span></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">مصرف زنجبیل به کاهش <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit/" title="تهوع" target="_blank" class="csslink">تهوع</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/vomit" title="استفراغ" target="_blank" class="csslink">استفراغ</a> کمک می کند که از جمله موارد مرتبط با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cancer" title="سرطان" target="_blank" class="csslink">سرطان</a> و شیمی درمانی هستند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">بیماران اغلب از تهوع ناتوان کننده پس از سرطان و شیمی درمانی رنج می برند و بر همین اساس راه حل های جایگزین برای مقابله با آن را مد نظر قرار می دهند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">زنجبیل تخلیه معده را از طریق ویژگی های گوارشی خود تسریع می کند که می تواند از ناراحتی معده و احتمال تهوع جلوگیری کند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">تهوع ناشی از شیمی درمانی به واسطه سیس پلاتین، یک جز اصلی شیمی درمانی، شکل می گیرد و زنجبیل می تواند آثار قدرتمند آن را متعادل سازد. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">زنجبیل ارتباط مثبتی با کاهش تهوع و استفراغ مرتبط با <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" title="بارداری" target="_blank" class="csslink">بارداری</a> و بیماری صبحگاهی نیز دارد. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">ترکیب زنجبیل با آثار آرامش بخش طبیعی عسل راه حل پیشگیرانه قدرتمندی را برای استفراغ و تهوع ناشی از منابع مختلف فراهم می کند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="color: #0000ff;">در زمینه پیشگیری از سرطان، مطالعات نشان داده اند که ترکیب عسل و زنجبیل به ویژگی های شیمی-پیشگیرانه منجر می شود و</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="color: #0000ff;"> <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/enzyme" title="آنزیم" target="_blank" class="csslink">آنزیم</a> های آنتی اکسیدانی که احتمال رشد سرطان و متاستاز را کاهش می دهند را تحریک می کند.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="color: #0000ff;"> در نتیجه، تونیک عسل و زنجبیل می تواند نه <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c" title="تنها" target="_blank" class="csslink">تنها</a> به کاهش نشانه های شیمی درمانی کمک کند،</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="color: #0000ff;"> بلکه احتمال ابتلا به سرطان و نیاز به درمان را نیز در وهله نخست کاهش می دهد.</span> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-عسل/">درمان سرماخوردگی با ترکیب زنجبیل و عسل</a></span></strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;</span></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">معجون زنجبیل و عسل برای افراد مبتلا به سرماخوردگی و آنفلونزا مفید بوده و به <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/darman-sorfe" title="درمان سرفه" target="_blank" class="csslink">درمان سرفه</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/sore-throat" title="گلودرد" target="_blank" class="csslink">گلودرد</a> و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/rhinorrhea-nose" title="آبریزش بینی" target="_blank" class="csslink">آبریزش بینی</a> هم کمک می کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چای زنجبیل، عسل و آب لیمو : یکی از دمنوش‌های مفید برای پیشگیری و درمان سرماخوردگی و التیام علائم ناشی از سرماخوردن، دمنوش چای زنجبیل و عسل و آبلیمو است.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> عسل دارای اثر تسکین دهنده است و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/itching-night-itching" title="خارش" target="_blank" class="csslink">خارش</a> گلو را آرام می‌کند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">همچنین آبلیمو سرشار از ویتامین C بوده، به علاوه لیمو پر از فیتوکمیکال‌ها هم هست، این ترکیبات سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چای زنجبیل، عسل و آب لیمو + <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/clove" title="میخک" target="_blank" class="csslink">میخک</a> : چنانچه دچار سرماخوردگی شده‌اید و در ضمن از مشکلات سینوس هم رنج می‌برید،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> میخک را به ترکیب زنجبیل، عسل و آبلیمو اضافه کنید، چرا که عسل و میخک در کنار هم تاثیر آرامش‌بخش فوق‌العاده‌ای برای بازکردن راه‌های سینوس و بینی دارند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">با توجه به ارتباط مصرف زنجبیل و سرماخوردگی و تاثیر ان بر پیشگیری و بهبود علائم این بیماری، به طور کلی هر جا و هر زمان که اولین علائم سرماخوردگی را حس کردید، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مصرف چای زنجبیل را آغاز کنید، مصرف زنجبیل تازه در اولین روز شروع سرماخوردگی، از بروز سرماخوردگی شدیدتر پیشگیری کرده، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">مصرف آن نه تنها آرام تان می کند بلکه سیستم ایمنی بدن تان را نیز تحریک کرده و شما را گرم می‌کند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>معجون پر خاصیت و شگفت انگیز زنجبیل و عسل با خواص درمانی بسیار</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-عسل/"><img class="aligncenter" title="زنجبیل و عسل , معجون زنجبیل و عسل , ترکیب زنجبیل و عسل , خواص زنجبیل و عسل" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a71f44bc50b4_jesarat.com-2018-01-31.jpg" alt="زنجبیل و عسل , معجون زنجبیل و عسل , ترکیب زنجبیل و عسل , خواص زنجبیل و عسل" width="350" height="233"></a></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">ترکیبات زنجبیل مانع تولید سیتوکین های التهابی و آنزیم های تولیدکننده پروستاگلاندین ها می شوند و از این طریق کاهش دهنده ی واکنش های التهابی و بیماری های قلبی است.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">همچنین باعث کاهش <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/blood-cholesterol" title="کلسترول" target="_blank" class="csslink">کلسترول</a>، تری گلیسیرید، فسفولییپدها و در نتیجه کاهش تخریب های آترواسکلروتیکی و همچنین افزایش کلسترول خوب می شود.</span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">سلامت قلب با <span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-عسل/">مصرف زنجبیل و عسل</a></span></span></strong></h3> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">ویژگی های آنتی اکسیدانی تونیک عسل و زنجبیل تعدیل رفتار پروستاگلاندین ها در بدن انسان را نشان داده است.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA"> پروستاگلاندین ها ترکیبات چربی مشتق از اسیدهای چرب هستند که در زنجبیل وجود دارند.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA"> این پروستاگلاندین ها در سراسر بدن یافت می شوند و عناصر کاربردی در تقریبا تمام اندام ها هستند. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA">از نظر سلامت قلب، آثار متعادل کننده تونیک عسل و زنجبیل در زمینه کاهش تنش رگ های خونی و</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;" lang="FA"> در نتیجه کاهش <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/what-is-blood-pressure" title="فشار خون" target="_blank" class="csslink">فشار خون</a> و کاهش احتمال ابتلا به بیماری هایی مانند <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/atherosclerosise" title="تصلب شرایین" target="_blank" class="csslink">تصلب شرایین</a>، <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/heart-attack-heart" title="حمله قلبی" target="_blank" class="csslink">حمله قلبی</a>، و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/heart-attack" title="سکته" target="_blank" class="csslink">سکته</a> مغزی مشاهده شده است. </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="color: #0000ff;">با توجه به این دلایل و بسیاری دلایل دیگر، مردم در سراسر جهان، به ویژه در هند، همواره در خانه خود دارای زنجبیل و عسل هستند و</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><span style="color: #0000ff;"> این ترکیب مفید را هنگامی که سرما خورده اند یا سرفه می کنند به کار می گیرند.</span> </span></p> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-عسل/">معجون زنجبیل و عسل و لیمو ترش</a></span><br> </strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این جا روش درست کردن یک نوع معجون گیاهی را به شما نشان می دهیم که داروی گلو درد در منزل می باشد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">برش های لیمو ترش و زنجبیل تازه را در ظرف شیشه ای در داری با عسل مخلوط کرده و داخل یخچال بگذارید پس از مدتی مخلوط ما فرم ژله مانندی به خود میگیرد.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در این شربت می توانید در صورت تمایل چوب <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/cinnamon" title="دارچین" target="_blank" class="csslink">دارچین</a> نیز ریخته تا از خواص آن نیز بهره مند شوید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">اگر لیمو ترش شما ارگانیک می باشد (میوه هایی که از سموم کشاورزی و مواد مضر بر روی آنها استفاده نشده است) می توانید آن </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">را با پوست داخل شیشه بریزید، ولی چناچنه&nbsp;از این موضوع مطمئن نیستید بهتر است لیمو را بدون پوست اضافه کنید.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong>معجون پر خاصیت و شگفت انگیز زنجبیل و عسل با خواص درمانی بسیار</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-عسل/"><img class="aligncenter" title="زنجبیل و عسل , معجون زنجبیل و عسل , ترکیب زنجبیل و عسل , خواص زنجبیل و عسل" src="http://img.bisms.ir/-000//1/5a71f44c868c6_jesarat.com-2018-01-31.jpg" alt="زنجبیل و عسل , معجون زنجبیل و عسل , ترکیب زنجبیل و عسل , خواص زنجبیل و عسل" width="350" height="210"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">از ترکیب عسل، زنجبیل و <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/black-pepper" title="فلفل سیاه" target="_blank" class="csslink">فلفل سیاه</a> معجونی شفابخش به دست می آید که توانایی تسکین <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www.jesarat.com/asthma" title="علائم آسم" target="_blank" class="csslink">علائم آسم</a> و حتی درمان آن را دارد .این ترکیب خاصیت ضدالتهابی دارد و به کاهش تنش و بهبود جریان اکسیژن به ریه ها و آرامش رگ های خونی در ریه ها کمک می کند.این ترکیب همچنین یک خلط آور فوق العاده است و سرفه، سرماخوردگی، گلودرد و آبریزش بینی را درمان می کند.</span></p> <h1 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/زنجبیل-و-عسل/">زنجبیل و عسل</a></span></strong></h1> </div> text/html 2017-09-29T18:10:55+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی شعر در مورد آتش http://bastam92.mihanblog.com/post/216 <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4">شعر کودکانه در مورد آتش نشانی</a></span></strong></h3> <div id="8QW6" style="text-align: center;"> <div><span style="color: #0000ff;">آتش خشم فرو خور، که سراپای پلنگ</span></div> <div><span style="color: #0000ff;">از برون دادن این آتش پنهان داغ است</span></div> </div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4">شعر در باره آتش نشان</a></span></strong></h3> <div id="8R9I" style="text-align: center;"> <div><span style="color: #0000ff;">گر چه یاقوت نمی سوزد از آتش صائب</span></div> <div><span style="color: #0000ff;">لاله از آتش گلها جگرش سوخته است</span></div> </div> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4">شعر در مورد روز آتش نشانی</a></span></strong></h3> <div id="8S29" style="text-align: center;"> <div><span style="color: #0000ff;">آن که بر خرمن ما سوختگان آتش زد</span></div> <div><span style="color: #0000ff;">دانه خال تو بر آتش یاقوت برشت</span></div> </div> <div style="text-align: center;"> <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4">شعر کودکان در مورد آتش نشانی</a></span></strong></h3> </div> <div style="text-align: center;"> <div id="8U8Q"> <div><span style="color: #0000ff;">جانسوزتر ز آتش قهرست لطف عشق</span></div> <div><span style="color: #0000ff;">اشک کباب از رخ خندان آتش است</span></div> </div> <h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4" data-mce-href="http://www.jesarat.com/%DA%AF%D9%84%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4" data-mce-style="color: #ff0000;">شعر در مورد آتش</a></strong></span></h1></div> text/html 2017-09-22T08:58:19+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی بخواب عشقم http://bastam92.mihanblog.com/post/215 <h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%85">لالا لا لا بخواب عشقم</a></span></strong></h3> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">گرچه تمام بودنم گمشده در نبودنت&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">غرق محال می شوم ، غرق دوباره بودنت&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">چهره ی زیبای تو را نقش خیال می کنم&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">باز به خواب خویشتن رسم محال می کنم&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حسرت دیدار تو را آهِ دوباره می کشم&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">در شب بی ستاره ام تو را ستاره می کشم&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">کاش دوباره بنگری بر دل زار و خسته ام&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">خسته که نه ز عشق تو خرد شدم ، شکسته ام&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">روز میان خواب من باز غروب می شود&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">« اگر بیای از سفر آه چه خوب می شود »</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">نقش تو پاک می شود باز ز خواب می پرم&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">حسرت دیدار تو را به کنج سینه می برم </span><br></p><h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://www.jesarat.com/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%85" data-mce-href="http://www.jesarat.com/%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%85" data-mce-style="color: #ff0000;">بخواب عشقم</a></span></strong></h1><p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"></span></p> text/html 2017-06-08T08:57:40+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی خرید پستی آکواریوم جادویی http://bastam92.mihanblog.com/post/214 <span style="font-weight: normal;" lang="fa"><div class="entry clearfix"><center><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خرید اینترنتی <a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow">آکواریوم جادویی</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>خرید پستی آکواریوم جادویی از <a style="color: #0000ff;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه</a> آکواریوم جادویی,فروش آکواریوم جادویی,فروش اینترنتی آکواریوم جادویی,فروش آنلاین آکواریوم جادویی,خرید آکواریوم جادویی,خرید اینترنتی آکواریوم جادویی,خرید پستی آکواریوم جادویی,خرید ارزان آکواریوم جادویی,خرید آنلاین آکواریوم جادویی,خرید نقدی آکواریوم جادویی,خرید و فروش آکواریوم جادویی,فروشگاه رسمی آکواریوم جادویی,فروشگاه اصلی آکواریوم جادویی,بهترین آکواریوم جادویی,،فروشگاه آکواریوم جادویی,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی</a> آکواریوم جادویی,آکواریوم جادویی جدید,خرید آکواریوم جادویی جدید,خرید اینترنتی آکواریوم جادویی جدید,خرید پستی آکواریوم جادویی جدید,خرید ارزان آکواریوم جادویی جدید,خرید با تخفیف آکواریوم جادویی,آکواریوم جادویی اصل,خرید آکواریوم جادویی اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید اینترنتی</a> آکواریوم جادویی اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید پستی</a> آکواریوم جادویی اصل,فروش آکواریوم جادویی اصل</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12497 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/Untitled-115.jpg" alt="فروشگاه آکواریوم جادویی" height="512" width="512"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">اگر به دنبال یک اکواریوم زیبا و متفاوت هستید که خودش با ریختن آب تمیز آب کثیف را از خود خارج کند ما به شما <strong><a style="color: #000080;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow">آکواریوم جادویی</a></strong> را معرفی می کنیم برای خرید این محصول ما به شما <strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong> را پیشنهاد می کنیم .</span></p> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12495 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449676020.jpg" alt="فروشگاه آکواریوم جادویی" height="215" width="344"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>فروشگاه آکواریوم جادویی</strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #008000;">آکواریوم جادویی </span><br> <span style="color: #008000;">این آکواریوم قادر به تمیز کردن خودش میباشد</span><br> <span style="color: #008000;">کافیسب آب تمیز را اضافه کنید و شاهد تخلیه آب زائد از لوله تخلیه آن باشید</span><br> <span style="color: #008000;">هدیه ای ارزشمند برای صاحبان جانداران آبزی</span><br> <span style="color: #008000;">ابعاد تقریبی 25 در 12 سانتی متر</span><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12493 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449674417.jpg" alt="فروش آکواریوم جادویی" height="460" width="460"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>فروش آکواریوم جادویی </strong></a></span></div> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12496 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449680842.jpg" alt="خرید آکواریوم جادویی" height="480" width="480"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>خرید آکواریوم جادویی</strong></a></span></div> <div align="center"><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12494 size-medium" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449675026-300x300.jpg" alt="بهترین آکواریوم جادویی" height="300" width="300"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>بهترین آکواریوم جادویی</strong></a></span><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12499 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2029_1449673389.jpg" alt="آکواریوم جادویی اصل" height="394" width="700"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>آکواریوم جادویی اصل</strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #008000;" lang="fa">روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. <strong></strong></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول: 35.000 تومان</strong></span></div> <p><a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2029" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span lang="fa">ویژگی های</span><strong><span lang="fa">&nbsp;آکواریوم جادویی جدید</span> </strong><span lang="fa">:</span></span></p> <center><center><center></center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;" lang="fa">قیمت مناسب</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">کارایی بالا</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">طراحی زیبا</span></center><center><a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88-glam-twirl/" rel="follow"><strong><img class="aligncenter wp-image-3082 size-full" title="آکواریوم جادویی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/04/khariddok.jpg" alt="آکواریوم جادویی" height="160" width="617"></strong></a></center></center> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول: 35.000 تومان</strong></span></p> <center><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2029" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></center> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C/" rel="follow"><strong>آکواریوم جادویی</strong></a></span></h1> </center></div></span> text/html 2017-06-06T06:38:14+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی فروش اینترنتی سینی شیشه ای دوار http://bastam92.mihanblog.com/post/213 <span style="font-weight: normal;" lang="fa"><div class="entry clearfix"><center><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خرید اینترنتی <a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow">سینی شیشه ای دوار</a></strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>خرید پستی سینی شیشه ای دوار از <a style="color: #0000ff;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه</a> سینی شیشه ای دوار,فروش سینی شیشه ای دوار,فروش اینترنتی سینی شیشه ای دوار,فروش آنلاین سینی شیشه ای دوار,خرید سینی شیشه ای دوار,خرید اینترنتی سینی شیشه ای دوار,خرید پستی سینی شیشه ای دوار,خرید ارزان سینی شیشه ای دوار,خرید آنلاین سینی شیشه ای دوار,خرید نقدی سینی شیشه ای دوار,خرید و فروش سینی شیشه ای دوار,فروشگاه رسمی سینی شیشه ای دوار,فروشگاه اصلی سینی شیشه ای دوار,بهترین سینی شیشه ای دوار,،فروشگاه سینی شیشه ای دوار,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی</a> سینی شیشه ای دوار,سینی شیشه ای دوار جدید,خرید سینی شیشه ای دوار جدید,خرید اینترنتی سینی شیشه ای دوار جدید,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید پستی </a>سینی شیشه ای دوار جدید,خرید ارزان سینی شیشه ای دوار جدید,خرید با تخفیف سینی شیشه ای دوار,سینی شیشه ای دوار اصل,خرید سینی شیشه ای دوار اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید اینترنتی</a> سینی شیشه ای دوار اصل,خرید پستی سینی شیشه ای دوار اصل,فروش سینی شیشه ای دوار اصل</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12442 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/Untitled-110.jpg" alt="فروشگاه سینی شیشه ای دوار" height="512" width="512"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">اگر به دنبال یک سینی شیک و خاص برای آشپزخانه خود هستید ما به شما <strong><a style="color: #008000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow">سینی شیشه ای دوار</a></strong> را معرفی می کنیم با طراحی زیبا و شیک چشم هرببیننده ای را خیره می کند خرید این محصول را از <strong><a style="color: #008000;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong> به شما پیشنهاد می کنیم .</span></p> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>سینی شیشه ای دوار</strong></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12438 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483280842.jpg" alt="فروشگاه سینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>فروشگاه سینی شیشه ای دوار</strong></a></span><br> </strong><span style="color: #000080;">اگر دلتان نمی‌خواهد در مهمانی‌ها از ظرف‌های معمول و رایج موجود در بازار استفاده کنید، یک دیس شیشه‌ای دوار می‌تواند برای ایجاد این تفاوت به شما کمک کند. «دیس شیشه‌ای مدل گرد دوار» توسط کارگاه سانگین ساخته شده و به شکل دایره‌ است که قطری در حدود 30 سانتی‌متر دارد.<strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12441 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483285175.jpg" alt="خریدسینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>خریدسینی شیشه ای دوار</strong></a></span><br> </strong><span style="color: #008000;">زیبا و منحصربفرد مناسب برای سفره وجشنهای مختلف دارای پایه چرخشی ضد زنگ<br> دراین مدل جدید شما میتوانید هم برای چیدن شیرینی و کیک وهم برای غذا، چای و … برای مراسم گوناگون استفاده نمایید<br> دارای پایه دورانی از جنس استیل زنگ نزن<br> ابعاد: ظرف شیشه ای به قطر34سانت<br> </span></span></span></span><a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12436 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483280468.jpg" alt="فروش سینی شیشه ای دوار" height="700" width="700"></a> </div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>فروش سینی شیشه ای دوار</strong></a></span><br> </strong><span style="color: #000080;">دارای چرخش هماهنگ و یکنواخت<br> مناسب برای سرو غذا در سفره های مدرن<br> دارای شیشه ی شفاف<strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12437 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483280732.jpg" alt="فروش آنلاین سینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></span></span></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong><strong>فروش آنلاین&nbsp; سینی شیشه ای دوار</strong></strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;"><span style="color: #000080;"><strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12440 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483284966.jpg" alt="خریدسینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></span></span></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>خریدسینی شیشه ای دوار</strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;"><span style="color: #000080;"><strong><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12439 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2509_1483280995.jpg" alt="خریداینترنتی سینی شیشه ای دوار" height="600" width="600"></a></strong></span></span></span></span></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong><strong>خریداینترنتی سینی شیشه ای دوار</strong></strong></a></span></div> <div align="center"> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;"><span style="color: #000080;"><span style="color: #008000;" lang="fa">روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. <strong></strong></span></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;">قیمت این محصول: 35.000 تومان</span><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2509" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></p> </div> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="color: #ff0000;"><span lang="fa">ویژگی های</span><strong><span lang="fa">&nbsp;سینی شیشه ای دوار جدید</span> </strong><span lang="fa">:</span></span></p> <center><center><center></center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;" lang="fa">قیمت مناسب</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">کارایی بالا</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">طراحی زیبا</span></center></center><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88-glam-twirl/" rel="follow"><strong><img class="aligncenter wp-image-3082 size-full" title="سینی شیشه ای دوار" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/04/khariddok.jpg" alt="سینی شیشه ای دوار" height="160" width="617"></strong></a><br> <span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول: 35.000 تومان</strong></span> <center><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2509" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" height="60" width="159"></a></center> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1" rel="follow"><strong>سینی شیشه ای دوار</strong></a></span></h1> </center></div></span> text/html 2017-06-03T11:44:34+01:00 bastam92.mihanblog.com مسعود هاشمی فروش ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 http://bastam92.mihanblog.com/post/212 <span style="font-weight: normal;" lang="fa"><div class="entry clearfix"><center><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="color: #ff0000;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید اینترنتی</a> ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737</strong></span></h2> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>خرید پستی ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 از <a style="color: #0000ff;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه</a> ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,فروش ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,فروش اینترنتی ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,فروش آنلاین ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,خرید ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,خرید اینترنتی ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,خرید پستی ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,خرید ارزان ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,خرید آنلاین ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,خرید نقدی ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,خرید و فروش ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,فروشگاه رسمی ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,فروشگاه اصلی ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,بهترین ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,،فروشگاه ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی</a> ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 جدید,خرید ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 جدید,خرید اینترنتی ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 جدید,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید پستی</a> ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 جدید,خرید ارزان ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 جدید,خرید با تخفیف ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737,ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 اصل,خرید ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 اصل,خرید اینترنتی ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 اصل,<a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">خرید پستی</a> ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 اصل,فروش ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 اصل</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12381 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/Untitled-15.jpg" alt="فروشگاه ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737" width="512" height="512"></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">اگر به دنبال یک ریش تراش راحت و حرفه ای باقیمت مناسب هستید ما به شما <strong><a style="color: #000080;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C" rel="follow">ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737</a></strong> را معرفی می کنیم شما می تواند به آسانی این محصول را از <strong><a style="color: #000080;" href="http://www.buy66.ir/" rel="follow">فروشگاه اینترنتی جفت 6</a></strong> تهیه نمایید و درب منزل تحویل بگیرید.</span></p> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><strong>ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737</strong></span></div> <div align="center"> <a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12373 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2776_1496298476.jpg" alt="فروشگاه ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737" width="620" height="726"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><strong>فروشگاه ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737</strong></a></span></div> <div align="center"> <span style="color: #008000;">با ورود حجم کثیری از انواع دستگاه های ماشین اصلاح صورت برای آقایان استفاده از هر کدام یک روز به روز رو به افزایش می باشند. شرکت های مختلفی در سراسر دنیا سعی در ارائه بهترین و با کیفیت ترین محصولات خود را دارند به همین منظور هر کدام یک از آنها مورد استقبال اشخاص قرار گرفته اند. جیمی یکی از نمونه شرکت هایی می باشد که با طیف وسیعی از گزینه های طراحی ماشین اصلاح آقایان توجه زیادی به پیرایش نموده است.</span> <p><a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12379 size-medium" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2776_1496295648-256x300.jpg" alt="خرید ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737" width="256" height="300"></a></p></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><strong>خرید ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737</strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #000080;">این شرکت با تولید یک نوع ماشین اصلاح صورت کمک زیادی به اشخاص جهت از بین بردن موهای زائد نموده است Gemei GM-737علاوه بر اینکه کار اصلاح صورت به با دقت بالا انجام می دهد در عین حال نیز قادر به از بین بردن دیگر نواحی مانند سر و زری بغل می باشد. تیغه های در نظر گرفته شده برای موزر جیمی دو نوع می باشند که با استفاده از هر کدام امکان اصلاح کلی را فراهم می آورند. علاوه بر این طول برش قابل تنظیم در موزر جیمی این امکان را در دسترس کاربر قرار می دهد تا اندازه موهای خود را به صورت دلخواه فراهم می آورد. مدت زمان شارژ موزر Gemei GM-737هشت ساعت می باشد تا به صورت میانگین 40 دقیقه امکان استفاده مکرر را فراهم می آورد.</span><br> <a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12375 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2776_1496300691.jpg" alt="ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737" width="620" height="726"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><strong>ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737</strong></a></span></div> <div align="center"> <span style="color: #000080;">• قابل استفاده برای اصلاح و کوتاه کردن مو، سبیل، ریش و غیره</span><br> <span style="color: #000080;">• تیغه های تیز با استقامت بالا</span><br> <span style="color: #000080;">• طول برش قابل تنظیم </span><br> <span style="color: #000080;">• شارژ باتری کارآمد</span><br> <span style="color: #000080;">• مدت زمان استفاده 40 دقیقه</span><br> <span style="color: #000080;">• شاخص چراغ نشانگر</span><br> <span style="color: #000080;">• دارای موتور قدرتمند </span><br> <span style="color: #000080;">• مدت زمان شارژ 1 تا 5 ساعت</span><br> <a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12376 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2776_1496300720.jpg" alt="خرید آنلاین ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737" width="620" height="726"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><strong>خرید آنلاین ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737</strong></a></span><br> <span style="color: #008000;">ماشین اصلاح جیمی 737 دارای طول برش قابل تنظیم، مدت زمان شارژ 1 تا 5 ساعت ، شاخص چراغ نشانگر ، مدت زمان استفاده 40 دقیقه</span><br> <span style="color: #008000;">طراحی بدون لرزش و کم سر و صدای موزر جیمی</span><br> <span style="color: #008000;">طراحی راحت، بدون لرزش و کم سر و صدا همگی از مهمترین ویژگی های موزر جیمی به شمار می روند. این نوع دستگاه اصلاح با طراحی بسیار راحت و انعطاف پذیر خود به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد.</span><br> <a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12372 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2776_1496297998.jpg" alt="خرید ارزان ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737" width="700" height="466"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><strong>خرید ارزان ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737</strong></a></span><br> <span style="color: #000080;">به لطف استفاده از دسته بسیار راحت این نوع موزر امکان استفاده راحت آن بر روی قسمت های مختلف فراهم می شود. از دیگر ویژگی های طراحی موزر جیمی می توان به طراحی مشبک مانند آن اشاره کرد که طرحی زیبا به ان بخشیده است. با قابلیت تعویض سر دستگاه ریش تراش موزر هر کدام از سری های مخصوص به خود به راحتی بر وری آن قرار گرفته خواهند شد. اگر از نظر استانداردهای ایمنی به موزر جیمی دقت شود که به صورت کلی بسیار مناسب برای حمام و زیر دوش در نظر گرفته شده است. موزر GEMEI GM-737 با ایمنی بسیار کامل و بدون لرزش کارایی خوبی از خود به ارمغان می آورد.</span><br> <a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12378 size-medium" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2776_1496294585-300x300.jpg" alt="بهترین ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737" width="300" height="300"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><strong>بهترین ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737</strong></a></span><br> <span style="color: #008000;">قابلیت های ویژه موزر جیمی 737 Special Features</span><br> <span style="color: #008000;">• تیغه های تیز با استقامت بالا</span><br> <span style="color: #008000;">• طول برش قابل تنظیم </span><br> <span style="color: #008000;">• شارژ باتری کارآمد</span><br> <span style="color: #008000;">• مدت زمان استفاده: 40 دقیقه</span><br> <span style="color: #008000;">• اصلاح و کوتاه کردن مو، سبیل، ریش و غیره</span><br> <span style="color: #008000;">• شاخص چراغ نشانگر:بله</span><br> <span style="color: #008000;">• مدت زمان شارژ: 8 ساعت</span><br> <span style="color: #008000;">• دارای موتور قدرتمند منحصر به فرد</span><br> <a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12371 size-medium" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2776_1496297062-256x300.jpg" alt="فروشگاه اصلی ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737" width="256" height="300"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><strong>فروشگاه اصلی ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737</strong></a></span><br> <span style="color: #003366;">وزن و ابعاد Weight and dimensions gemei gm-737</span><br> <span style="color: #003366;">• 165×50×320 میلی متر</span><br> <span style="color: #003366;">• وزن:0.37 کیلوگرم</span> <p><span style="color: #003366;">لوازم همراه موزر جیمی Included Accessories </span><br> <span style="color: #003366;">• دفترچه راهنما</span><br> <span style="color: #003366;">• کابل برق </span><br> <span style="color: #003366;">• یک عدد صاف کننده مو</span><br> <span style="color: #003366;">• یک عدد تمیز کننده قلم مو</span><br> <span style="color: #003366;">• یک عدد شانه</span><br> <a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12374 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2776_1496299073.jpg" alt="ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 جدید" width="700" height="466"></a></p></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><strong>ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 جدید</strong></a></span></div> <div align="center"> <a href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><img class="alignnone wp-image-12370 size-full" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2017/06/2776_1496296361.jpg" alt="خرید ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 جدید" width="700" height="466"></a></div> <div align="center"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><strong>خرید ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 جدید</strong></a></span></div> <div align="center"><span style="color: #008000;" lang="fa">روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. <strong></strong></span><br> <span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول: 30.000 تومان</strong></span> </div> <p><a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2776" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" width="159" height="60"></a></p> <center> <p align="center"><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span lang="fa">ویژگی های</span><strong><span lang="fa">&nbsp;ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737 جدید</span> </strong><span lang="fa">:</span></span></p> <center><center><center></center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;" lang="fa">قیمت مناسب</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">کارایی بالا</span></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center></center><center><span style="color: #000080;">طراحی زیبا</span></center></center><br> <a href="http://buy66.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%88-glam-twirl/" rel="follow"><strong><img class="aligncenter wp-image-3082 size-full" title="ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/04/khariddok.jpg" alt="ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737" width="617" height="160"></strong></a><br> <span style="color: #ff0000;"><strong>قیمت این محصول: 30.000 تومان</strong></span></center><center><br> <a title="خرید پستی" href="http://wvw.takshop91.biz/addcart.php?action=add&amp;id=2776" rel="nofollow"><img class="aligncenter" title="خرید پستی" src="http://buy66.ir/wp-content/uploads/2015/10/16_buy1.gif" alt="خرید پستی" width="159" height="60"></a></center><center></center><center></center> <h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a style="color: #ff0000;" href="http://buy66.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%DB%8C/" rel="follow"><strong>ماشین اصلاح حرفه ای جیمی Gemei GM-737</strong></a></span></h1> </center></div> </span>