شعر در مورد افسردگی

شعر در مورد افسردگی ,شعر در مورد افسردگی,شعر درباره افسردگی,شعر طنز در مورد افسردگی,شعری درمورد افسردگی,شعری در مورد افسردگی,شعر درمورد افسردگی,شعر درباره افسردگی,شعری درباره افسردگی,شعری درباره ی افسردگی,شعر افسردگی,شعر افسردگی کوتاه,شعر افسردگی امین حبیبی,شعر درباره افسردگی,شعر های افسردگی,شعر نو افسردگی,شعر در مورد افسردگی,شعر برای افسردگی,شعر ضد افسردگی,شعر راجب افسردگی,شعری درباره افسردگی,شعری درباره ی افسردگی,شعر های افسرده,شعر نو افسرده,شعر در مورد افسردگی,شعر طنز در مورد افسردگی,شعری درمورد افسردگی,شعری برای افسردگی

شعر در مورد افسردگی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد افسردگی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

جمله حیرانیم افسردگیست

جمله افسردگی از مردگیست

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعر در مورد افسردگی

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

افسردگی عشق ز افسردگی ماست

هنگامه مجمر خنک از خامی عودست

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعر در مورد افسردگی

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

خاک گشتی (بیدل) از افسردگی

خون منصوری نیاوردی بجوش

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر درباره افسردگی

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

افسردگی گل نکشد آفت چیدن

(بیدل) چقدر گردش رنگست حصارم

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر طنز در مورد افسردگی

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

بگیرد خوشی، جای پژمردگی

نه اندیشه ماند، نه افسردگی

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعری درمورد افسردگی

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

طبع را افسردگی بخشد مدام

مولوی باور ندارد این کلام

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعری در مورد افسردگی

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

همدمی مرده دهد مردگی

صحبت افسرده دل افسردگی

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر درمورد افسردگی

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

افسردگی این طوراگر ریشه دواند

ترسم که خزان برشجر طورنبخشد

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر درباره افسردگی

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

بمردم زنده اندر مردگی شیخ

نباشم اندرین افسردگی شیخ

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعری درباره افسردگی

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

پیر گفتش چون شود ظاهر جماد

عالم افسردگی کن اعتقاد

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعری درباره ی افسردگی

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

زنده شو وین مردگی از خود ببر

گرم گرد افسردگی از خود ببر

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر افسردگی

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

بامدادان کز آفتاب نشور

شود افسردگی ز جانش دور

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر افسردگی کوتاه

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

همدمی مرده دهد مردگی

صحبت افسرده دل افسردگی

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر افسردگی امین حبیبی

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

ای خوش آن مجذوبی و دل بردگی

آه زین دل گیری و افسردگی

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر درباره افسردگی

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

با همه افسردگی مفت تماشائیم ما

موجها دارد پری چندانکه مینائیم ما

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر های افسردگی

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

نتوان بسعی آبله افسردگی کشید

خشتی نچیده ایم به تعمیر خواب پا

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر نو افسردگی

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

مانع جولان شو قم پای خواب آلود نیست

تار نتواند دهد افسردگی آهنگ را

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر در مورد افسردگی

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

آگاهی و افسردگی دل چه خیال است

تا دانه بخود چشم کشود است نهال است

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر برای افسردگی

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

تهمت افسردگی بر طینت عاشق خطاست

ناله هر جا آینه گردید آزادی نماست

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر ضد افسردگی

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

دلیل کاروان وحشتم افسردگی تا کی

خروشی گل کنم شمعی بفانوس جرس سوزم

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر راجب افسردگی

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

چو بوی گل زچه افسردگی مقید رنگی

تو دست قدرتی ای بیخبر چرا ته سنگی